Now showing items 1-2 of 2

  • Ninnilerde "kadın sorunu"na bakış 

   Kurtuluş, M. (Geleneksel Yayıncılık, 2010)
   Toplumsal cinsiyet rollerinin sorunsallaştırıldığı çalışmalarda yazılı edebiyat metinlerinin sözlü metinlere kıyasla daha çok tercih edildiği görülmektedir. Ninniler ise, kadının öznel sorunlarını, kadın dünyasını “dişil” ...
  • Türkiye'de seksenli ve doksanlı yıllarda transseksüellerin yeri 

   Baş, Helin; Tütüncü, Bilgecan; Demirel, Gülce; Demir, Emrah; Turgaylı, Aleyna (Bilkent University, 2018)
   Biyolojik cinsiyet, cinsel organlara göre insanları kadın ve erkek olmak üzere ikiye ayırır. Toplumsal düzen ve sosyal roller biyolojik cinsiyetimiz üzerinden belirlenir. Cinsel kimlik ise toplumda bireylerin kendilerini ...