Now showing items 1-20 of 125

  • 12 EYLÜL 1980 darbesinden önceki ve sonraki süreçte Türkiye-Fransa ilişkilerinin ve Fransız Kültür Merkezinin çalışmalarının incelenmesi 

   Ateş, Ece; Tunç, Hasan Ege; Onguner, Deniz Tuna; Çelik, Sıla (Bilkent University, 2021)
   Fransız Kültür Merkezlerinin, Türkiye’de farklı tür ve içeriklerden etkinlikler ve kurslar sunarak iki ülke arasında sosyal bir köprü görevi üstlendikleri söylenebilir. Bahsi geçen etkinlikler dönem dönem farklılıklar ...
  • 1923 Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesinin Samsun’daki etkileri 

   Cura, Ege; Fındık, Liya; Güney, Murathan; Şahin, Numan (Bilkent University, 2022)
   Lozan Antlaşması'na ek olarak yapılan sözleşme uyarınca kararlaştırılan 1923 mübadelesi iki ülke arasında antlaşmalar dolayısıyla gerçekleşmiş tarihteki ilk ve tek zorunlu göç örneğidir. Mübadele sırasında insanların ve ...
  • 1934 ve 1978 yıllarında Bulgaristan’dan Türkiye’ye yapılan göçlerin Cumalı ve Saygın aileleri üzerinden incelenmesi 

   Yıldırım, Cemre Öznur; Tabak, Hüseyin Burhan; Özgü, Işıl; Saygın, Tuna; Avcı, Adnan Alper (Bilkent University, 2022)
   Bugün Bulgaristan olan topraklar bir zamanlar Osmanlı himayesi altındaydı. Bunun sonucu olarak Bulgaristan bağımsızlığını ilan ettiğinde birçok Müslüman Türk aile Bulgaristan topraklarında yaşamaya devam etti. Bulgaristan’da ...
  • 1934-1938 yılları arasında Romanya'dan Türkiye'ye göçler 

   Akten, Cüneyt; Koçaş, Deniz İpek; Emirmustafaoğlu, Esra Selin; Rasimcan, Bayram; Kılınç, Siber Güneş (Bilkent University, 2018)
   Between 1934 and 1936, immigration took place from Romania to Turkey. The immigrants were Muslim Turks living in Romania. There were economical and political reasons behind this immigration movement. The Turkish Muslim ...
  • 1940 yılında Baydan ailesinin Bulgaristan'dan kaçışı ve 1989'da Çalışkan ailesinin Türkiye'ye zorunlu göçü üzerinden Türkiye-Bulgaristan göçünün incelenmesi 

   Şen, Oğuz; Baydan, İrem; Kara, Hamiyet Aybike; Erdem, Eymen; Arıcı, Buse (Bilkent University, 2021)
   Bu makalede, 1940 ve 1980 Bulgaristan Göçleri 1939 yılında Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç eden Baydan ailesi ve 1989 yılında göç eden Çalışkan ailesi üzerinden incelenecektir. İlk bölümde, 1940 ve öncesini kapsayan ...
  • 1950 sonrasında terziliğin değişimi ve Hava Dikimevinin tarihi 

   Poyrazoğlu, Oğuzhan Göktuğ; Öztürk, Can Berk; Şenyurt, Kardelen; Şen, Selcan Ezgi; Keçeci, Utku (Bilkent University, 2019)
   Geçmişten günümüze terzilik mesleği teknolojinin gelişmesiyle, sanayileşmenin ve seri üretim artmasıyla zorlu bir sürece girmiştir. Bu süreç terzilik mesleğinde bazı temel değişikliklere sebep olmuştur. Bu araştırmada, ...
  • 1950-1951 Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç hareketinin Sabiha Kılık ve hayatı üzerindeki etkileri 

   Zeybek, Begüm; Ontaş, Ekin Ece; Kılık, Ceren; Koca, İrem; Ay, Fatma Helin (Bilkent University, 2021)
   Bulgaristan Komünist Partisi’nin iktidara gelmesinin ardından, başta Müslüman Türkler olmak üzere ülkedeki azınlıklara acımasız davranılarak ve baskı uygulayarak insanlar göç ettirmeye zorlanmıştır. 1950-1951 yıllarında ...
  • 1950-1960 arasında Türkiye İsviçre göçü 

   İlim, Ayşe; Karel, Buse; İnan, Mahmut Furkan; Yaşa, Mustafa Alperen (Bilkent University, 2021)
   Bu makalede, II. Dünya Savaşı itibariyle İsviçre’ye olan göçler, 1950-1960 yıllarında Türkiye’den İsviçre’ye göç eden İlim Ailesi’nin tecrübeleri üzerinden ele alınacak ve bu hareketliliğin Türkiye’ye, İsviçre’ye ve göç ...
  • 1968-1976 yılları arasında Moğollar müzik grubu 

   Şahmaran, Ceren; Tezcan, İlhan Burak; Gümüş, İlker; Doğan, Metin Cem; Sadak, Ömer Faruk (Bilkent University, 2019)
   Bu çalışma 1968-1976 yılları arasında Moğollar grubunun müziksel gelişimini, grubun üyeleri ile olan geçmişini, müziklerinin Türk halk müziği ile olan ilişkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Batı’da 68 kuşağı ile beraber ...
  • 1970 ve 2000 yılları arası Türkiye’de broiler Sektörü 

   Uçur, Ahmet Tarık; Özcan, Buğra Kerem; Akan, Cenker; Kağanarslan, Diyar; Can, Efe Tuna (Bilkent University, 2022)
   Broiler sektörüne Türkiye’ye 1950’li yıllarda giriş yapmış, Türkiye hayvancılık sektörünün önemli alt kollarından biri olmuştur. Broiler sektörü, 1970’li yıllara kadar durgun bir hareket gösterse de 1970’li yıllardan ...
  • 1970'ten itibarenTürkiye'nin fındık üretimi ve ihracatı 

   Kurucu, Mehmet Bora; Akçakuş, Didem; Akgün, Ela Nur; Elmas, İbrahim; Özkan, Selen (Bilkent University, 2018)
   Bu araştırma, Türkiye’deki 1970 yılından 2000 yılına kadar gerçekleşen fındık ihracatını ve üretimini konu almaktadır. Araştırmada fındık ihracatı ve üretimi ile ilgili istatistikler sunuldu, aynı zamanda birçok farklı ...
  • 1970’lı yıllarda Türkiye'deki ihtiyaç kuyrukları 

   Aksakal, Yusuf; Ataç, Onurcan; Çetin, Mustafa Mert; Kaplan, Burak (Bilkent University, 2021)
   Bu makale, günümüz Türkiye’sinde hâlâ gündemdeki yerini korumakta olan ve kaynağı hakkında çeşitli iddialar ortaya atılan 1970’li yıllardaki ihtiyaç kuyruklarını ekonomik, siyasi, sosyal ve medyatik açılardan incelemeyi ...
  • 1980’lerden 2000’lere Türkiye'de kadın futbolu 

   Ergöz, Aslı Su; Yardımcı, Can; Çanlı, Ege; Canatan, Göknil Ezgi; Çiftci, Serap (Bilkent University, 2021)
   Kadınların birçok alandaki etkinlikleri toplumsal cinsiyet algısı sonucunda erkeklere kıyasla çok daha geç oluşmuştur. Bu alanlardan biri de gerek Türkiye’de gerekse yurtdışında popülerliğini sürdürmekte olan ve erkek sporu ...
  • 1984-1990 yılları arasında Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİP) tarihi ve Almanya'da yapmış olduğu faaliyetler 

   Akşahin, Ayşe Dilan; İlıkkan, Ahmet; Tanes, Buğra; Hökelek, Fevzi Taha; Kutayer, Zeynep (Bilkent University, 2018)
   30 Ekim 1961 tarihinde Almanya’nın Bonn kentinde Türkiye ile Almanya arasında imzalanan işgücü antlaşmasından sonra Almanya’ya birçok Türk işçi geçici olarak göç etmiş ve çeşitli sanayi alanlarında çalışmaya başlamıştır. ...
  • 1990'lı yıllarda Türkiye'deki sanat anlayışı ve Galeri Soyut 

   Arslan, Ramazan Mert; Çetiner, Kemal Alperen; Er, Yusuf Ege; Tanık, Sıla; Tavşancı, Samed Alperen (Bilkent University, 2018)
   1990’lı yıllar çağdaş sanatın etkilerinin derinden hissedildiği yıllar olmuştur. Aynı yıllarda Türkiye’de de başta sanat galerileri olmak üzere farklı sanat merkezleri etrafında çağdaş sanatın izleri görülmeye başlanmıştır. ...
  • 90’lı yıllarda Ankara Üniversitesi'nde çalışan bir kadın akademisyen olmak 

   Selvi, Ilgın; Yumak, Ayşegül; Erişgin, Fırat Can; Topaktaş, Derin; Korkmaz, Selin Su (Bilkent University, 2021)
   Çalışmamızda, toplumdaki cinsiyet eşitsizliği göz önünde bulundurularak Türkiye’de 1990- 2000 yılları arasında kadınların üniversite eğitimi ve akademik yaşamda yaşadığı zorluklar incelenmiştir. Türkiye ve Avrupa’da ...
  • ABD’ye iltica diye yola çıktı, kendini Trabzon’da buldu: Aleksandr Mihayloviç Zuyev 

   Sezer, Sıla; Aloğlu, İrem Naz; Dellal, Zeynep Doğa; Koçak, İlayda; Kocaman, Arda (Bilkent University, 2021)
   12 Mart 1947 ile 26 Aralık 1991 tarihleri arasındaki Soğuk Savaş Döneminde, kaçırdığı MiG-29 savaş uçağıyla Trabzon’a acil iniş yapan Sovyet pilotu Aleksandr Mihayloviç Zuyev’in bu hareketi; birçok yönden araştırılmaya ...
  • Ahıskalı Musagil Ailesinin ağzından Fergana'dan göç 

   Suçin, Enfal Zeynep; Kara, Metehan; Serin, Nurana Betül; Çulha, Pelin; Oğuz, Zeynep (Bilkent University, 2018)
   Bu makalede Musagil ailesinin Fergana Olayları sonrasındaki göç rotaları ve göç sırasında yaşadıkları olaylar, Ahıska Türklerinin tarihi bağlamında incelenmiştir. Bu süreç içinde Türk devletinin izlediği politikalar göz ...
  • Almanya'ya işçi göçü: Köktürk Ailesi 

   Uzaldı, Onat; Kutlu, Duru Başak; Avaroğlu, Ezgi; Şeker, Ayşe Büşra; Şatır, Ayşe Eda (Bilkent University, 2018)
   İkinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya yıkılan ekonomisini tekrardan ayaklandırmaya, Türkiye ise savaşa girmemiş olmasına rağmen oluşan koşullardan olumsuz etkilenen ekonomisini güçlendirmeye çalışıyordu. Bu amaçlara ...
  • Almanya’dan Türkiye’ye dönen Balaban ailesinin gözünden göç 

   Balcı, Selen; Alıcıaslan, Melike; Gürsoy, Eren; Balaban, Ümmühan Almira; Akgül, Zeynep Hanife (Bilkent University, 2021)
   Projede, 1968 yılında Almanya’ya ekonomik sebeplerden dolayı göç eden Balaban Ailesi’nin deneyimlerinden yola çıkarak göç olgusunun farklı boyutları incelenmiştir. Göçün ekonomik, sosyal ve kültürel alanda yarattığı ...