Now showing items 1-20 of 84

  • 1934-1938 yılları arasında Romanya'dan Türkiye'ye göçler 

   Akten, Cüneyt; Koçaş, Deniz İpek; Emirmustafaoğlu, Esra Selin; Rasimcan, Bayram; Kılınç, Siber Güneş (Bilkent University, 2018)
   Between 1934 and 1936, immigration took place from Romania to Turkey. The immigrants were Muslim Turks living in Romania. There were economical and political reasons behind this immigration movement. The Turkish Muslim ...
  • 1950 sonrasında terziliğin değişimi ve Hava Dikimevinin tarihi 

   Poyrazoğlu, Oğuzhan Göktuğ; Öztürk, Can Berk; Şenyurt, Kardelen; Şen, Selcan Ezgi; Keçeci, Utku (Bilkent University, 2019)
   Geçmişten günümüze terzilik mesleği teknolojinin gelişmesiyle, sanayileşmenin ve seri üretim artmasıyla zorlu bir sürece girmiştir. Bu süreç terzilik mesleğinde bazı temel değişikliklere sebep olmuştur. Bu araştırmada, ...
  • 1968-1976 yılları arasında Moğollar müzik grubu 

   Şahmaran, Ceren; Tezcan, İlhan Burak; Gümüş, İlker; Doğan, Metin Cem; Sadak, Ömer Faruk (Bilkent University, 2019)
   Bu çalışma 1968-1976 yılları arasında Moğollar grubunun müziksel gelişimini, grubun üyeleri ile olan geçmişini, müziklerinin Türk halk müziği ile olan ilişkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Batı’da 68 kuşağı ile beraber ...
  • 1970'ten itibarenTürkiye'nin fındık üretimi ve ihracatı 

   Kurucu, Mehmet Bora; Akçakuş, Didem; Akgün, Ela Nur; Elmas, İbrahim; Özkan, Selen (Bilkent University, 2018)
   Bu araştırma, Türkiye’deki 1970 yılından 2000 yılına kadar gerçekleşen fındık ihracatını ve üretimini konu almaktadır. Araştırmada fındık ihracatı ve üretimi ile ilgili istatistikler sunuldu, aynı zamanda birçok farklı ...
  • 1984-1990 yılları arasında Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİP) tarihi ve Almanya'da yapmış olduğu faaliyetler 

   Akşahin, Ayşe Dilan; İlıkkan, Ahmet; Tanes, Buğra; Hökelek, Fevzi Taha; Kutayer, Zeynep (Bilkent University, 2018)
   30 Ekim 1961 tarihinde Almanya’nın Bonn kentinde Türkiye ile Almanya arasında imzalanan işgücü antlaşmasından sonra Almanya’ya birçok Türk işçi geçici olarak göç etmiş ve çeşitli sanayi alanlarında çalışmaya başlamıştır. ...
  • 1990'lı yıllarda Türkiye'deki sanat anlayışı ve Galeri Soyut 

   Arslan, Ramazan Mert; Çetiner, Kemal Alperen; Er, Yusuf Ege; Tanık, Sıla; Tavşancı, Samed Alperen (Bilkent University, 2018)
   1990’lı yıllar çağdaş sanatın etkilerinin derinden hissedildiği yıllar olmuştur. Aynı yıllarda Türkiye’de de başta sanat galerileri olmak üzere farklı sanat merkezleri etrafında çağdaş sanatın izleri görülmeye başlanmıştır. ...
  • Ahıskalı Musagil Ailesinin ağzından Fergana'dan göç 

   Suçin, Enfal Zeynep; Kara, Metehan; Serin, Nurana Betül; Çulha, Pelin; Oğuz, Zeynep (Bilkent University, 2018)
   Bu makalede Musagil ailesinin Fergana Olayları sonrasındaki göç rotaları ve göç sırasında yaşadıkları olaylar, Ahıska Türklerinin tarihi bağlamında incelenmiştir. Bu süreç içinde Türk devletinin izlediği politikalar göz ...
  • Almanya'ya işçi göçü: Köktürk Ailesi 

   Uzaldı, Onat; Kutlu, Duru Başak; Avaroğlu, Ezgi; Şeker, Ayşe Büşra; Şatır, Ayşe Eda (Bilkent University, 2018)
   İkinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya yıkılan ekonomisini tekrardan ayaklandırmaya, Türkiye ise savaşa girmemiş olmasına rağmen oluşan koşullardan olumsuz etkilenen ekonomisini güçlendirmeye çalışıyordu. Bu amaçlara ...
  • Altay Spor Kulübü ve Türk spor tarihindeki yeri 

   Canyak, Turan; Demirsoy, Hasan Mert; Perçin, Genco; Şalgam, Doğaç Sanberk (Bilkent University, 2020)
   Türkiye sporu tarihinde nice başarılara imza atmış çok sayıda köklü takım barındırmaktadır. Bazı takımların şehirleri dolayısıyla diğer takımlardan daha ön planda olmuştur. Bu projenin amacı da tarih boyunca büyük işler ...
  • Analysis of Turkey-Pakistan relations through the scope of military coups 

   Amjad, Alishba; Gledis Zeneli; Ubaid Ur Rehman; Riaz, Mehreen; Mammadli, İnji; Babayava, Narmin (Bilkent University, 2019)
   Türkiye ve Pakistan birçok kültürel ve tarihi değeri paylaşıyor. Hem Türkiye'de hem de Pakistan'da ordu yönetime iki kez el koymuştur. İki darbe girişimi birbirini takip eden iki ya da üç yıl içerisinde gerçekleşmiştir. ...
  • Ankara'nın kalbinde yaşayan bir devrimci: Jose Marti Parkı 

   Avcı, Ayça Sıla; Tekin, Berkay; Demir, Ahmet; Kale, Fatma Sena (Bilkent University, 2018)
   Küba halkının bağımsızlık mücadelesinin fikir lideri olan Jose Marti’nin ülkesine çok uzakta olan bir ülkede, Türkiye’nin başkentinde Ankara’da büstü bulunmaktadır. Her ne kadar Küba ve Türkiye birbirinden fiziksel olarak ...
  • Arpaçay Barajı 

   Altuntaş, Ceren Pınar; Çetingül, Mert; Doğan, Ali Cem; Kurtulmaz, Umut; Şahin, Cemre (Bilkent University, 2020)
   Arpaçay Barajı Türkiye'nin Kars ilinde bulunan bir barajdır. 1964 yılında alınan karardan sonra 1975-1983 yılları arasında inşaatı yapılmıştır. Kars ili ve dönemin Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Birliği arasındaki sınırda ...
  • Avrupa Birliği kararlarının IMKB'deki hisse senetlerinin getiri oranları üzerine etkileri 

   Yüksel, S. Aydın; Akmut, Ö.; Yüksel, A. (AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi, 2006)
   Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri özellikle Gümrük Birliği Anlaşması'ndan sonra yoğunluk kazanmıştır. 1990'lı yılların ikinci yarısından günümüze kadar geçen zamanda Türkiye ile ilgili çok sayıda Avrupa Komisyonu ...
  • Avrupa entegrasyonu kuramlarıyla Türkiye'yi konu alan yazının etkileşimi: Avrupalılaşma araştırma programını Türkiye özelinde yeniden düşünmek 

   Bölükbaşı, H. Tolga; Ertugal, Ebru; Özçürümez, Saime (2011)
   Bu makale Avrupa entegrasyonu çalışmalarının Avrupalılaşma yazını yönünde evrilmesiyle Türkiye’deki Avrupalılaşma çalışmalarının gelişimi arasında bir kopukluk olduğu gözleminden yola çıkmaktadır. Çalışma bu etkileşimin ...
  • Aysel Özgür’ün Türkiye’ye getiriliş süreci ve olayın etkileri 

   Nasır, Deniz; Sezen, Övgüm Can; Cankurtaran, Atadan Egemen; Çakırcalı, Cenk; Dalçık, İlsu (Bilkent University, 2020)
   Bu makalede Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç etmiş bir ailenin kızı olan Aysel Özgür’ün Türkiye’ye getirilme sürecini araştırıldı ve 1987 ve 1988 yılları arasında yaşanmış bu olay sonuçlarıyla beraber tartışıldı. Aysel Özgür, ...
  • Bir kadın gazetecinin gözünden 80'lerde ulusal gazetecilik: Yurdagül Şimşek 

   Özel, Asena; Sarıcaoğlu, Aysu Ece; Ergun, Berk; Karakaş, Dicle Doğa; Aydoğan, Miray Beyza (Bilkent University, 2020)
   Bu çalışmada 1980-1990 yıllarında dönemin sosyal ve ekonomik şartları çerçevesinde gazeteci Yurdagül Şimşek ve Yurdagül Şimşek'in bir kadın gazeteci olarak meslek hayatı boyunca yaşadıkları ve bir kadın gazetecinin gözünden ...
  • Birikim Dergisi'nin incelenmesi: 1989-1999 arası derginin tutumu. 

   Unknown author (Bilkent University, 2018)
   Bu çalışmanın amacı, Birikim Dergisi’nin, 1989-1999 yılları arasındaki süreçte gelişen olaylar karşısında nasıl bir konum aldığını ve derginin bahsi geçen dönem aralığındaki dergi yayıncılığı dünyasındaki konumunu anlamaktır. ...
  • Bosna Savaşı'na katılan Türk gönüllüler 

   Küçükkahveci, Eda Nur; Kalın, Dilruba Zeynep; Altınyazar, Esad Burak; Taşkafa, İsmail Serdar; Çiftçi, Ömer Selim (Bilkent University, 2018)
   Yugoslavya’nın dağılmasını takiben 1992-1995 yılları arasında meydana gelen Bosna Savaşı’nda Sırpların Boşnaklara karşı saldırılarının korkutucu boyutlara ulaşmasının bir sonucu olarak savaşın ve soykırımın etkilerini ...
  • Bruno Taut ve Erken Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarisine etkileri 

   Şener, Alper Kaan; Sezgin, Birsel Simge; Gökbel, Ömer Berk; Yılmaz, Yasemin; Yazıcı, Zeynep Sıla (Bilkent University, 2019)
   Erken Cumhuriyet Döneminde ülkeye yabancı mimarların davet edilmesiyle geleneksel mimarinin ve modern mimarinin harmanlandığı bir süreç içerisine girilmiştir. Bruno Taut da ülkeye davet edilen Alman asıllı bir mimardır. ...
  • Bulgaristan ve Türkiye arasında: Şimşek Ailesi'nin göçü 

   Topçu, Atakan; Şimşek, Ecem; Yavuzyılmaz, Ata; Güngör, Selin; Karakurt, Ecem (Bilkent University, 2020)
   Şimşek ailesi, Osmanlı İmparatorluğu'nın uzun yıllar önce iskan politikasıyla Bulgaristan'a yerleştirmiş olduğu ailelerden biriydi. Kuzey Bulgaristan'daki köylerinde refah içerisinde yaşayan Şimşek ailesi ve onlar gibi ...