Now showing items 1-2 of 2

  • Erken Cumhuriyet ve II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’de görülen salgın hastalıklar ve mücadele yöntemleri 

   Eken, Zeynep Başak; Erdem, Müge; Özkan, Öykü; Kuş, Kerem; Uzun, Gökay (Bilkent University, 2020)
   Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda, uzun süren savaşlar sebebiyle harabe haline gelen Anadolu’da bir yandan verem, tifüs, sıtma, trahom, frengi gibi bulaşıcı hastalıklarla mücadele ediliyordu. Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte ...
  • Türkiye’nin tek belediye hastanesi: Eşrefpaşa 

   Seren, Ata; Atun, Melis; Şaman, Efe; Ekinci, Kutay; Coşkun, Seher (Bilkent University, 2020)
   İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesindeki HIST 200 dersi için yapılan bu çalışmada, çok eski bir bina olmasına rağmen tarihi birçok insan tarafından bilinmeyen Türkiye’nin tek belediye hastanesi olan Eşrefpaşa Hastanesi ...