Now showing items 1-2 of 2

  • Fantastik realizm ekolü ve: Erol Deneç 

   Yalçın, Betül; Sezer, Özgenaz; Özcerit, Sinan; Küçük, Yağmur; Özer, Zeynep Sueda (Bilkent University, 2019)
   Fantastik Realizm akımı, 20. Yüzyılda Sürrealizm, Dadaizm ve Empresyonizm gibi öncü akımlardan etkilenerek ortaya çıkmıştır. Bu akım, Rudolf Hausner, Ernst Fuchs, Wolfgang Hutter, Anton Lehmden ve Arik Brauer tarafından ...
  • Öteki bilinç : gerçeküstücülük ve ikinci yeni 

   Yeniay, Müesser (Bilkent University, 2013)
   In this thesis, the similarities and differences between Surrealism which influences the world poetry movements and The Second New which is an Avantgarde in Turkish poetry are tried to be analysed. The characteristics, ...