Now showing items 1-2 of 2

  • Birikim Dergisi'nin incelenmesi: 1989-1999 arası derginin tutumu. 

   Unknown author (Bilkent University, 2018)
   Bu çalışmanın amacı, Birikim Dergisi’nin, 1989-1999 yılları arasındaki süreçte gelişen olaylar karşısında nasıl bir konum aldığını ve derginin bahsi geçen dönem aralığındaki dergi yayıncılığı dünyasındaki konumunu anlamaktır. ...
  • Kurtuluş Sosyalist Dergi Grubu ve Ankara faaliyetleri 1974-1984 

   Orhon, Ali; Danışman, Derinsu; Ethem, Ekin Bora; Şekerci, Nail; Özercan, Didem (Bilkent University, 2020)
   1971 Darbesi'nden sonra, 1974 senesinde çıkan genel af yasası ile beraber özgürlüğüne kavuşan siyasal suçlular, yeni örgütlenmeler kurmak amacı ile bir araya gelmişlerdir. 1974 senesinde temelleri atılan Kurtuluş Grubu, ...