Now showing items 1-4 of 4

  • Birikim Dergisi'nin incelenmesi: 1989-1999 arası derginin tutumu. 

   Unknown author (Bilkent University, 2018)
   Bu çalışmanın amacı, Birikim Dergisi’nin, 1989-1999 yılları arasındaki süreçte gelişen olaylar karşısında nasıl bir konum aldığını ve derginin bahsi geçen dönem aralığındaki dergi yayıncılığı dünyasındaki konumunu anlamaktır. ...
  • Kurtuluş Sosyalist Dergi Grubu ve Ankara faaliyetleri 1974-1984 

   Orhon, Ali; Danışman, Derinsu; Ethem, Ekin Bora; Şekerci, Nail; Özercan, Didem (Bilkent University, 2020)
   1971 Darbesi'nden sonra, 1974 senesinde çıkan genel af yasası ile beraber özgürlüğüne kavuşan siyasal suçlular, yeni örgütlenmeler kurmak amacı ile bir araya gelmişlerdir. 1974 senesinde temelleri atılan Kurtuluş Grubu, ...
  • Türkiye’de Komünizm hareketi ve Türkiye Komünist Parti’sinin 1970-2000 arası tarihi ve Türkiye siyasetindeki yeri 

   Ateş, Ezgi Ece; Atak, İrem Ceren; Demircioğlu, Meriç; Timuroğlu, İdil; Şimşek, Özgün Umut (Bilkent University, 2020)
   1920 de kurulmuş olan Türkiye Komünist Partisi, Marksist-Leninist ideolojileri benimsemiş ve varlığını günümüze kadar getirmiştir. Ancak Türkiye Komünist Partisi 100 yılı aşkın bir süredir aktif olmasına rağmen, yaptıkları ...
  • Yeni Aşama Dergisi 

   Özçakar, Zeynep Kayra; Bulamaç, Zeynep Doğa; Demirel, Karya; Yazıcı, İlayda; Akbaş, Perinaz (Bilkent University, 2020)
   12 Eylül 1980' de yaşanan askeri darbe ve getirdiği düzen, halk arasında birtakım tepkilere ve karşıt düşüncelerin doğmasına sebep olmuştur. Bu karşıt düşünceler doğrultusunda halkın bazı kesimleri dergi, gazete gibi ...