Now showing items 1-20 of 46

  • Adaptive tracking of narrowband HF channel response 

   Arikan, F.; Arıkan, Orhan (Wiley-Blackwell Publishing, 2003)
   Estimation of channel impulse response constitutes a first step in computation of scattering function, channel equalization, elimination of multipath, and optimum detection and identification of transmitted signals through ...
  • Altçizge modellemesi kullanarak kolon bez tespiti 

   Özgül, Etkin Barış; Sökmensüer, C.; Gündüz-Demir, Çiğdem (IEEE, 2011-04)
   Kolon adenokarsinomu, kolon bez yapılarında değişimlere yol açar. Patologlar bezlerdeki bu değişimleri değerlendirerek kolon adenokarsinom tanı ve derecelendirmesi yaparlar. Ancak değişimlerin değerlendirme süreci kaydadeğer ...
  • Bağlamsal çıkarımla nesne sezimi 

   Kalaycılar, Fırat; Aksoy, Selim (IEEE, 2009-04)
   Bu bildiride, sezim başarımını arttırmada tek tek sezilmiş nesneler arasındaki bağlamsal ilişkilerden yararlanan bir nesne sezim sistemi tanıtılmaktadır. Bu çalışmadaki ilk katkı, iki boyutlu görüntü uzayında yapılan ...
  • A blind adaptive decorrelating detector for CDMA systems 

   Ulukus, S.; Yates, R.D. (1998)
   The decorrelating detector is known to eliminate multiaccess interference when the signature sequences of the users are linearly independent, at the cost of enhancing the Gaussian receiver noise. In this paper, we present ...
  • Clutter detection algorithms for airborne pulse-Doppler radar 

   Güngör, Ahmet; Gezici, Sinan (IEEE, 2010)
   Clutter detection is an important stage of target detection. Clutter may not always appear around zero Doppler frequency when realistic terrain models and moving platforms are considered. Two algorithms developed for clutter ...
  • Compressed sensing on ambiguity function domain for high resolution detection 

   Güldoǧan, Mehmet B.; Pilancı, Mert; Arıkan, Orhan (IEEE, 2010)
   In this paper, by using compressed sensing techniques, a new approach to achieve robust high resolution detection in sparse multipath channels is presented. Currently used sparse reconstruction techniques are not immediately ...
  • Compressive sensing based target detection in delay-doppler radars 

   Teke, Oguzhan; Arıkan, Orhan; Gürbüz, A.C. (IEEE, 2013)
   Compressive Sensing theory shows that, a sparse signal can be reconstructed from its sub-Nyquist rate random samples. With this property, CS approach has many applications. Radar systems, which deal with sparse signal due ...
  • Contact-free measurement of respiratory rate using infrared and vibration sensors 

   Erden, F.; Alkar, A. Z.; Çetin, A. Enis (Elsevier BV, 2015)
   Respiratory rate is an essential parameter in many practical applications such as apnea detection, patient monitoring, and elderly people monitoring. In this paper, we describe a novel method and a contact-free multi-modal ...
  • Convexity properties of detection probability under additive Gaussian noise: optimal signaling and jamming strategies 

   Dulek, B.; Gezici, Sinan; Arıkan, Orhan (IEEE, 2013)
   In this correspondence, we study the convexity properties for the problem of detecting the presence of a signal emitted from a power constrained transmitter in the presence of additive Gaussian noise under the Neyman-Pearson ...
  • Çarpıcıdan bağımsız ortak fark matrisi kullanarak video ve görüntü işleme 

   Çetin, A. Enis; Duman, Kaan; Tuna, Hakan; Eryıldırım, Abdulkadir (IEEE, 2009-04)
   Bu bildiride gerçel sayılar üzerinde yarı grup kuran yeni bir iletmen tanımlayarak elde edilen bir bölge betimleyicisi ile hareketli obje takibi, yüz sezimi, plaka bulma, bölge betimleme için kullanılabilecek hızlı bir ...
  • Çizge kesit yöntemi ile hiperspektral görüntülerde anomali tabanlı hedef tespiti 

   Batı, E.; Erdinç, Acar; Çeşmeci, D.; Çalışkan, A.; Koz, A.; Aksoy, Selim; Ertürk, S.; Alatan, A. A. (IEEE, 2015-05)
   Hiperspektral hedef tespiti için yürütülen çalışmalar genel olarak iki sınıfta degerlendirilebilir. İlk sınıf olan anomali tespit yöntemlerinde, hedefin görüntünün geri kalanından farklı oldugu bilgisi kullanılarak görüntü ...
  • A delay-tolerant asynchronous two-way-relay system over doubly-selective fading channels 

   Salim, A.; Duman, T. M. (Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2015)
   We consider design of asynchronous orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) based diamond two-way-relay (DTWR) systems in a time-varying frequency-selective (doubly-selective) fading channel. In a DTWR system, two ...
  • Detection of empty hazelnuts from fully developed nuts by impact acoustics 

   Onaran, İbrahim; Dülek, Berkan; Pearson, T. C.; Yardımcı, Y.; Çetin, A. Enis (IEEE, 2005)
   Shell-kernel weight ratio is the main determinate of quality and price of hazelnuts. Empty hazelnuts and nuts containing undeveloped kernels may also contain mycotoxin producing molds, which can cause cancer. A prototype ...
  • Detection of epileptic indicators on clinical subbands of EEG 

   Yücel, Zeynep; Özgüler, A. Bülent (IEEE, 2008-08)
   Symptoms of epilepsy, which is characterized by abnormal brain electrical activity, can be observed on electroencephalography (EEG) signal. This paper employs models of chaotic measures on standard clinical subbands of EEG ...
  • Detection of heterogeneous structures using hierarchical segmentation 

   Akçay, H. Gokhan; Aksoy, Selim (IEEE, 2011)
   We present an unsupervised hierarchical segmentation algorithm for detecting complex heterogeneous image structures that are comprised of simpler homogeneous primitive objects. The first step segments primitive objects ...
  • Detection of insect damaged wheat kernels by impact acoustics 

   Pearson, T. C.; Çetin, A. Enis; Tewfik, A. H. (IEEE, 2005-03)
   Insect damaged wheat kernels (IDK) are characterized by a small hole bored into the kernel by insect larvae. This damage decreases flour quality as insect proteins interfere with the bread-making biochemistry and insect ...
  • Diferansiyel PIR algılayıcılarla dalgacık tabanlı alev tespiti 

   Erden, F.; Töreyin, B. U.; Soyer, E. B.; İnaç, İ.; Günay, O.; Köse, K.; Çetin, A. Enis (IEEE, 2012-04)
   Bu makalede, diferansiyel kızılberisi algılayıcı (PIR) kullanılarak geliştirilen bir alev tespit sistemi önerilmektedir. Diferansiyel kızılberisi algılayıcılar, yalnızca görüş alanlarındaki ani sıcaklık değişikliklerine ...
  • EEG sinyallerinde gamma tepkisinin tespiti 

   Tüfekçi, D. İlhan; Karakaş, S.; Arıkan, Orhan (IEEE, 2006-04)
   In the detection of the existence of the early gamma response, subjective methods have been used. In this study, an automated gamma detection technique is developed based on the features obtained from the time - frequency ...
  • Femtosecond laser fabrication of fiber based optofluidic platform for flow cytometry applications 

   Serhatlioglu, Murat; Elbuken, Çağlar; Ortac, Bülend; Solmaz, Mehmet E. (SPIE, 2017)
   Miniaturized optofluidic platforms play an important role in bio-analysis, detection and diagnostic applications. The advantages of such miniaturized devices are extremely low sample requirement, low cost development and ...
  • Fizik tedavi egzersizlerinin giyilebilir hareket algılayıcıları işaretlerinden dinamik zaman bükmesiyle sezimi ve değerlendirilmesi 

   Yurtman, Aras; Barshan, Billur (IEEE, 2014-04)
   Giyilebilir hareket algılayıcılarından kaydedilen sinyalleri işleyerek fizik tedavi egzersizlerini algılamak ve değerlendirmek için özerk bir sistem geliştirilmiştir. Bir fizik tedavi seansındaki bir ya da birden fazla ...