Now showing items 1-4 of 4

  • Karatay Ailesinin Kırım’dan Türkiye’ye göçü 

   Kızıltaş, Eda; Gökdam, Dila; Karaca, Efsane; Karalı, Tarık Buğra; Tezcan, Berk (Bilkent University, 2020)
   Tarih boyunca süren, sayısız kişinin ölümüne sebebiyet veren savaşlar, aynı zamanda sayısız insanın evsiz, vatansız kalmasına da sebep olmuştur. Bu kayıpların en net gözlenebildiği yerlerden biri de Avrupa’nın doğu tarafında ...
  • Kurtosman'dan Kırımer'e göç: Mehmet Emin Kırımer 

   Kırımer, Kuter; Gündüz, Rana; Bilgiç, Sena; Alataş, Yankı; Kılıçlı, Mertcan (Bilkent University, 2019)
   Bu çalışma Türkiye sosyal yapısının önemli bir parçası olan Kırım Tatar Halkı'nın İkinci Dünya Savaşı’nda ve öncesinde yaşadıklarını, Kırım tarihi hakkındaki detaylı akademik incelemeler ışığında ve Mehmet Emin Kırımer ...
  • Laçış-Saban Ailesinin gözünden çerkes sürgünü ve sonrası 

   Turan, Sarper; Yurtoğlu, Ayda; Çınar, Simge; Karahan, Tutku; Şıvgın, Irmak (Bilkent University, 2020)
   Osmanlı’nın 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşını kaybetmesi ve Edirne Antlaşmasıyla Çerkesya’yı Rusya’ya bırakması üzerine Rusya ve direniş gösterip teslim olmak istemeyen Kafkasya halkları arasında Kafkas-Rus savaşları başladı. ...
  • Mersin Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği' kuruluşu ve tarihçesi 

   Arslan, Ebru; Koç, Abrek Atakan; Yıldırım, Tarık; Değerli, Furkan Eren (Bilkent University, 2020)
   Kafkasya tarih boyunca Ruslar için önemli bir bölge olmuştur. Rusya, sıcak denizlere inme politikası kapsamındabu bölgede yaşayan Kafkas halklarına zulmetmiştir. Halk Rusya'nın baskılarına karşı koymaya çalışsa da başarılı ...