Now showing items 1-3 of 3

  • Cumhuriyet Dönemi'nde Hacı Ahmed Ağa Ailesi 

   Altıok, Utku Deniz; Yalı, Elif; Güney, Ahmet Niyazi; Özsoy, Ahmet; Uzun, Sonat (Bilkent University, 2019)
   Bu araştırmada, Mısır İskenderiye’den Çeşme’ye göç eden Hacı Memiş Ağa’nın soyundan olup Cumhuriyet Türkiye’sinde önemli yerlere gelmiş üç kişiye yer verilmiştir. Araştırılan ilk fert, Cumhuriyet’in ilk demiryolu çalışanlarından ...
  • Ressam Mehmet Sabır'ın biyografisi 

   Yılmaz, Ece; Korkmaz, Elif; İşıklan, Fuat; Ekmekçi, Mert; Şahin, Nihan (Bilkent University, 2018)
   Bu makalede sanatçı Mehmet Sabır’ın hayatını ve sanatını inceledik. Mehmet Sabır’ın, genel olarak hayatını anlatırken, çocukluk dönemindeki ve sonraki dönemlerindeki yaşantısını sanatı ile ilişkilendirdik. Bunun yanında ...
  • Sanata atılan ok: Kayıhan Keskinok 

   Atasay, Doğa Su; Şahin, Arda; Çetiner, Çağdaş; Orman, Hamit; Oral, Begüm Can (Bilkent University, 2019)
   Bu makalede Cumhuriyet Dönemi’nde yaşamış Türkiye’nin kayda değer sanatçılarından Kayıhan Keskinok’un doğumundan ölümüne hem ailevi hem akademik hayatı, içinde bulunduğu dönemdeki sanat anlayışı, eserleri, sergileri, vakfı ...