Now showing items 1-1 of 1

    • Bağlam ağaçları ile ardışık doğrusal olmayan bağlanım 

      Vanlı, N. Denizcan; Kozat, Süleyman S. (IEEE, 2014-04)
      Bu bildiride, ardışık doğrusal olmayan bağlanım problemi incelenmiş ve bağlam ağaçları kullanarak etkili bir öğrenme algoritması sunulmuştur. Bu amaçla, bağlanım alanı parçalara ayrılmış ve oluşan bölgeler bağlam ağacı ile ...