Now showing items 1-2 of 2

  • Bağlamsal çıkarımla nesne sezimi 

   Kalaycılar, Fırat; Aksoy, Selim (IEEE, 2009-04)
   Bu bildiride, sezim başarımını arttırmada tek tek sezilmiş nesneler arasındaki bağlamsal ilişkilerden yararlanan bir nesne sezim sistemi tanıtılmaktadır. Bu çalışmadaki ilk katkı, iki boyutlu görüntü uzayında yapılan ...
  • Capture, processing, and display of real-world 3D objects using digital holography 

   Naughton, T.J.; Falldorf, C.; Onural, Levent; Ferraro P.; Depeursinge, C.; Krueger, S.; Emery, Y.; Hennelly, B.M.; Kujawifiska, M. (IEEE, 2010)
   "Digital holography for 3D and 4D real-world objects' capture, processing, and display" (acronym "Real 3D") is a research project funded under the Information and Communication Technologies theme of the European Commission's ...