Now showing items 1-4 of 4

  • Ankara-Erzurum demiryolu hattının geçmişten günümüze yolculuğu 

   Avcı, Onuralp; Erden, Pınar; Vapur, Ecem; Satır, Yekta Seçkin; İnceişçi, Berkay (Bilkent University, 2020)
   Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde tartışılmış ancak yabancı devletlerin araya girmesi sonucu hayata geçirilememiş projelerden biri olan, ülkenin doğusu ve batısı arasındaki kopukluğu gidermek üzere tasarlanan demiryolu ...
  • Between stumbling and fall towards insolvency : the endeavors of the Ottoman Empire in the 19th century 

   Karademir, Ekrem (Bilkent University, 2007)
   This thesis, at first, intended to analyze one aspect of the 19th century Ottoman economic history, particularly the possible impact of the 1873 Panic in Vienna, which is addressed as the first global financial crisis, ...
  • Cumhuriyet Dönemi'nde Hacı Ahmed Ağa Ailesi 

   Altıok, Utku Deniz; Yalı, Elif; Güney, Ahmet Niyazi; Özsoy, Ahmet; Uzun, Sonat (Bilkent University, 2019)
   Bu araştırmada, Mısır İskenderiye’den Çeşme’ye göç eden Hacı Memiş Ağa’nın soyundan olup Cumhuriyet Türkiye’sinde önemli yerlere gelmiş üç kişiye yer verilmiştir. Araştırılan ilk fert, Cumhuriyet’in ilk demiryolu çalışanlarından ...
  • Türkiye'nin ilk ve tek demiryolu meslek okulu 

   Üstündağ, İdil; Dolon, Efe; Demirkol, Baran; Demirkan, Berk; Uykulu, Batuhan (Bilkent University, 2020)
   Demiryolu Meslek Okulu'nun kurulması, Türkiye'de ulusal bir demiryolculuk anlayışı ve işletmesi yaratma amaçlı yapılan yeniliklerin en önemlilerinden bir tanesidir. Osmanlı ve Anadolu'da demiryollarının gelişimi yabancı ...