Now showing items 1-9 of 9

  • Atasözlerinde adil dünya inancı 

   Dik, T. (Geleneksel Yayıncılık, 2010)
   Halk edebiyatı alanında geçmişten günümüze dek yapılmış olan çalışmalara bakılırsa, atasözlerini farklı bağlamlarda inceleyen pek çok araştırma ile karşılaşılacaktır. Yine son dönemlerde edebiyat alanında, psikoloji biliminin ...
  • "Atasözü" neydi, ne oldu? 

   Ulusoy Aranyosi, Ezgi (Geleneksel Yayıncılık, 2010)
   Literatürde, atasözünün nasıl tanımlanabileceği sorusuna verilen cevaplar, ya atasözlerini diğer sözsel formlardan ayırt etmeye yarayacak birtakım özelliklerin saptanması, ya da yapısal çözümleme yoluna gidilerek atasözlerinin ...
  • Deste gol be âb dâden ve dilin olmazsa olmaz unsurları olarak söz kalıpları 

   Ceylan, Emre (2010)
   Üç farklı kök hikâyeye dayanan Farsçadaki Deste gol be âb dâden (Çiçeği suya vermek) deyimi pek çok versiyonuyla birlikte yüzlerce farklı anlamda kullanılır. Öyleyse fonksiyonalistlerin iddia ettiği gibi söz kalıpları, “az ...
  • Examination of the proverbs in terms of "Give the Due of the Car" 

   Alp, R. (2006)
   Media has a converting effect on all areas of social life and for media organizations, which have a commercial character, a staple earner is advertisements. Among media organizations television, which is a cheap repository ...
  • Forget what you know, only shave in order to be called: "Man" 

   Aygün, A. (2006)
   In this work, a sample usage of proverbs in advertisements has been analyzed. This usage was in a TV commercial of Permatik and it had the slogan "Aǧir ol, abi desinler" which had been made by changing a proverb. After ...
  • Sözlü gelenekten sözün geleneksizliğine: atasözü ve reklam 

   Çoban, S. B. (Geleneksel Yayıncılık, 2010)
   Sözlü kültür ve medya arasındaki ilişkiye dair folklor çalışmalarında, medyanın sözlü kültür unsurlarını hangi biçimlerde ve neden kullandığına dair tespitlerde bulunulmuş, ancak genellikle bu çalışmalarda iletişim ...
  • Transformation of oral narration patterns into parody in modern city 

   Buğra, Gökşen (2005)
   As an orality product, proverbs, keep its continuity in the written culture as well. But it is possible to say that a process of reproduction puts the preserved patterns of proverbs into modern city folklore. This study ...
  • Türk-Bulgar ortak kültürü 

   Yalçın, Emruhan (Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2009)
   Türkler ve Bulgarlar yüzyıllar boyunca birlikte yaşamışlardır. Osmanlılar Orta Asya ve Anadolu kültürünü Bulgaristan 'a taşımışlardır. Türk kültürü doğal olarak yaşadığı bu coğrafyanın insanının ortaya koyduğu maddî ve ...
  • Yeraltı edebiyatinda sözel anlatı kalıplarının dönüşümü 

   Uslu, M. F. (Geleneksel Yayıncılık, 2005)
   Yeraltı Edebiyatı genel özellikleriyle kendini toplumsal iktidarın merkezlerinin dışında, ortalama olanher şeye karşı bir duruşla ve bunun ötesinde toplumsal yapı tarafından dışta bırakılmışları kahramanlaştırarakkuran bir ...