Now showing items 1-20 of 85

  • 1980 darbesinin gölgesinde Mamak'ta 1983 seçimleri 

   Bi, Mehmet; Metin, Göktuğ Kemal; Taştan, Onur Deniz; Akdeniz, Ali; Esergün, Yunus (Bilkent University, 2018)
   Mamak, Ankara'nın genel siyasi görüşünden ayrılmasından ve bünyesinde barındırdığı siyasi zıtlaşmalardan ötürü 1980 darbesini takip eden dönemin ağırlıklarının en sert hissedildiği yerlerden biridir. Bu çalışmamızda biz, ...
  • 1990-2000 yıllarında İzmir barosu 

   Şarap, Ekin; Kütükcü, Mustafa; Özbay, Gökay; Yaylalı, Hande; Sevim, Abdullah Enes (Bilkent University, 2021)
   Makalede 1990-2000 yılları arasındaki dönemdeki İzmir Barosu incelenmiştir. İzmir Barosu tarihçesi hakkında ve Baro’nun ilişkili olduğu kurumlar hakkında bilgi verilmiştir. Baro ve avukatlık kavramları açıklanmıştır. İzmir ...
  • 1996 Kardak krizi’nde Türk ordusu 

   Aygün, Pelinsu; Bozkurt, Bilge Özgü; Kurtoğlu, Ege; Sarıgül, Yaren; Yıldız, Dursun (Bilkent University, 2022)
   Kardak kayalıkları, Ege Denizi’nde kapladığı küçük konuma karşılık Türk- Yunan ilişkilerinde krize yol açacak kadar büyük öneme sahip olmuştur. Coğrafi konum olarak Ege Denizi’nde Kalolimni kayalıklarının doğusunda yer ...
  • Ahmet Taner Kışlalı’nın siyasi hayatı 

   Karavelioğlu, Öykü; Benli, İde; Metin, Utku Mert; Ağ, Merve; Çınar, Nilay Gökçe (Bilkent University, 2020)
   Ahmet Taner Kışlalı 1939 yılında doğmuş, temel eğitiminin ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yükseköğrenimini 1963 yılında tamamlayarak Paris Hukuk Fakültesi’nde doktorasını yapmıştır. Doktorasını ...
  • Ailesinin gözünden “Çoban Sülü” 

   Arıöz, Ecren; Eren, Halil Erdem; Gönül, Seydin Erhan; Karagenç, Ali İhsan; Kuyucu, Cansu (Bilkent University, 2021)
   Türkiye Cumhuriyeti’nin 12. başbakanı ve 9. cumhurbaşkanı olan Süleyman Demirel, Türkiye Cumhuriyeti’ne katkıları, kendine has karakteri ve ideolojisi ile akıllarda Türk siyasi tarihinin önemli bir figürü olarak yer ...
  • Akdeniz Bölgesinin dev bacası: Afşin-Elbistan Termik Santralinin iktisadi ve politik izleri 

   Güler, Ramazan Burak; Arslan, Mehmet Atakan; Gürgül, Nil; Ceran, Gözde; Uzan, Mahmut Hakan (Bilkent University, 2020)
   1970’li yıllarda yaşanan enerji krizi sonrası Türkiye’de de enerji politikalarına verilen önem artmıştır. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak adına yeni politikalar uygulanmış ve birçok girişimde bulunulmuştur. Bunlardan ...
  • And ailesi'nin tarihi 

   Aslan, Pınar; İbrişim, Talya; Özatik, Mehmet Ege; Özşuca, Uğur Emir; Yardımcı, Begüm (Bilkent University, 2021)
   Cumhuriyet döneminden itibaren Türkiye tarihinin birçok alanında yer almış olan And ailesinin bilinen tarihi Bulgaristan’a kadar dayanmaktadır. Türk siyasi tarihinde önemli bir yere sahip olan Tunalı Hilmi’nin kızı Sevda ...
  • Ankara Birlik Tiyatrosu 

   Yaşar, Ahmet; Kuyucu, Çağatay; Kartal, Dorukan; Gündoğan, Mert; Gündüz, Nur Safa (Bilkent University, 2018)
   Bu makalede; politik tiyatronun sanat ile ilişkisi, politik tiyatronun manifestosunun genel hatları, Ankara Birlik Tiyatrosu‘nun bu manifestoyla olan bağı ve yürüttüğü politik sanat mücadelesi, Ankara Birlik Tiyatrosu‘nun ...
  • Arsuz'un eski belediye başkanı Fuat Süme'nin biyografisi 

   Cengiz, Ali Mert; Süme, Arel; Tiftik, Barış; Özkan, Berkay; Çankaya, Celal Uğur (Bilkent University, 2019)
   Fuat Süme 2 Haziran 1966 yılında Hatay, Arsuz'da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini İskenderun'da aldı. Ankara Üniversitesi'nde Ziraat Mühendisliği üzerine lisans eğitimi aldı. Lisans eğitimini tamamladıktan ...
  • Ayşe Güneş Ayata'nın anıları üzerinden bir dönemin önemli siyasetçisi: Turan Güneş 

   Öztürk, Begüm; Demirel, Fatma Ecenaz; Gülarman, Edanur; Abacıoğlu, Ahmet Emir; Budak, Buğra (Bilkent University, 2020)
   Turan Güneş, 1954 yılında milletvekilliği ile başladığı siyaset hayatına 1974'te dışişleri bakanlığı görevi ile devam etmiş, daha sonra 1977 yılında başbakan yardımcılığı yapmış Kandıralı siyasetçi ve bilim insanıdır. 20 ...
  • Bilge Karasu's animals : ethical and political encounters 

   Gergöy, Adem (Bilkent University, 2017-07)
   In his fiction and intellectual works Bilge Karasu (1930-1995) emphatically addresses the ethical and political problems that Critical Animal Studies have recently focused on in terms of human-animal relationships. In these ...
  • Birikim Dergisi'nin incelenmesi: 1989-1999 arası derginin tutumu. 

   Unknown author (Bilkent University, 2018)
   Bu çalışmanın amacı, Birikim Dergisi’nin, 1989-1999 yılları arasındaki süreçte gelişen olaylar karşısında nasıl bir konum aldığını ve derginin bahsi geçen dönem aralığındaki dergi yayıncılığı dünyasındaki konumunu anlamaktır. ...
  • Critique of violence : a study of the relation between politics and violence in some modern political theories 

   Altunok, Gülbanu (Bilkent University, 2012)
   This thesis aims at understanding the relationship between violence and politics in twentieth century political thought. To this end, the study looks at the works of selected thinkers and suggests a threefold categorization ...
  • Cultures of conflict: Protests, violent repression, and community values 

   Akkuş, B.; Postmes, T.; Stroebe, K.; Baray, Gamze (Wiley, 2020-01)
   What are the cultural origins of societal conflicts that revolve around democratization, women’s rights, and modern libertarian values? We propose that deep-seated differences in community-based collective values (at the ...
  • Cumhuriyet'in ilk 15 yılında Türkiye kadınının sosyal, siyasi ve akademik hayata dahil olması ve yapılan teşvikler 

   Aydın, Ali; Bilgi, Denizhan; Coşar, Ezgi Melis; Aktaş, Nida; Öztürk, Ömür Can (Bilkent University, 2021)
   Türkiye’de toplumun şekillenmesinde büyük rolü olan kadınlar, yeni kurulan cumhuriyetle birlikte hem medeni hem de vatandaşlık haklarında büyük gelişmeler yaşamıştır. Gelişmelerin temelleri cumhuriyetin ilanı ile ilk ...
  • Çağdaş bir dadaloğlu: Hidayet Karakuş 

   Yavaşlı, Aydoğan (1986)
  • Çağdaş ilahiyatçı: Bahriye Üçok 

   Kaya, Nisan Sıla; Yıldız, Seran; Barut, Aysu; Yücel, Alp; Aytaç, Metehan (Bilkent University, 2020)
   “Çağdaş İlahiyatçı” lakabıyla akıllarda yer edinen Bahriye Üçok, kariyerinin başından beri Atatürk ilke ve inkılaplarıyla kendi düşüncelerini birleştirerek aydınlık Cumhuriyet’in simgelerinden biri oldu. Yaşadığı dönemin ...
  • Çayırhan Termik Santrali 

   Çelik, Musa Burak; Alp, Merve; Perkgöz, Mehmet Batuhan; Gülay, Muhammed Saim; Erdem, Oğuz (Bilkent University, 2020)
   Bu araştırmada, Türkiye'nin 35. Ankara'nın ise 2. büyük termik santrali olan Çayırhan Termik Santrali'nin 1976'da temellerinin atılmasından başlayarak günümüze kadar geçirdiği tarihi tüm süreçler ayrıntılı olarak ...
  • Çıkarken 

   Unknown author (1978)
  • Demir Ailesinin 1971 yılında Bulgaristan'dan Türkiye'ye göçü 

   Ortahüner, Zeynep; Çağlar, Hatice Kübra; Yorulmaz, Ceyhun; Akbulut, Ulaşcan; Demir, Halil Özgür (Bilkent University, 2020)
   Bu çalışmada Demir ailesinin 1971 yılında Bulgaristan'dan Türkiye'ye yaptığı göçün nedenleri ve sonrasındaki sürecin ailenin yaşantısına etkileri, dönemin Bulgaristan hükümetinin azınlıkta olan Türklere karşı uyguladığı ...