Now showing items 1-2 of 2

  • Bilimsel etik ve intihal 

   Özenç Uçak, N.; Birinci, Hatice Gülşen (Türk Kütüphaneciler Derneği, 2008)
   Bu makalede bilimsel iletişim ve etik konuları ele alınmakta ve bilimsel alanda görülen etik dışı davranışlar incelenmektedir. Özellikle intihal konusu üzerinde durularak, intihalin ne olduğu, türleri, yapılış nedenleri, ...
  • Building a career in English: users of English as an additional language in academia in the Arabian Gulf 

   Buckingham, L. (Wiley-Blackwell Publishing, Inc., 2014)
   This study investigates how a group of 30 multilingual academics, all users of English as an additional language (EAL) working at a private university in Oman, acquired discourse community membership in their disciplines ...