Now showing items 1-16 of 16

  • Automatic categorization of Ottoman poems 

   Can, E. F.; Can, F.; Duygulu, P.; Kalpakli, M. (De Gruyter Akademie Forschung, 2014)
   Authorship attribution and identifying time period of literary works are fundamental problems in quantitative analysis of languages. We investigate two fundamentally different machine learning text categorization methods, ...
  • Between stumbling and fall towards insolvency : the endeavors of the Ottoman Empire in the 19th century 

   Karademir, Ekrem (Bilkent University, 2007)
   This thesis, at first, intended to analyze one aspect of the 19th century Ottoman economic history, particularly the possible impact of the 1873 Panic in Vienna, which is addressed as the first global financial crisis, ...
  • Coffeehouses in Late Ottoman Istanbul from the perspectıve of European travellers 

   Agha, Nafisa; Ahmed, Dima Hazem Ahmed; Faiz, Hassan İmran; Gökmen, Denizhan; Pitafi, Marvi (Bilkent University, 2021)
   This research paper aims to discuss the development of the Ottoman coffeehouse in the late Ottoman Empire in conjunction with the socio-political role it played during that time period. The birth of the Ottoman coffeehouse ...
  • Conflicts between the Dutch merchants and the Ottoman Local Authorities according to the "Felemenk 'Ahdname Defteri" dated 1091/1680 

   Arı, Bülent (Bilkent University, 1996)
   The Dutch republic, in the seventeenth century, was a global naval power with her special substantially big ships, as well as her commercial and financial basis. While the Dutch State, i.e. the United Provinces, was breaking ...
  • The Frigate Ertugrul as a Turning Point in the Ottoman Relations with Japan and the Lands En Route 

   Alkhatib, Yahya; Lotfiazar, Radman; Amini, Khashayar; Sohail, Mohammed (Bilkent University, 2021)
   Bu araştırma da Sultan 2. Abdülhamid’in Japonya’ya gönderdiği fırkateynin dönüş yolunda nasıl battığı incelenecektir. Temel olarak bu araştırma fırkateynin yolculuğunu iki ana bakış açısı altında inceleyecek olup, birincisi ...
  • The historical archaeology of the Early Ottomans : a new perspective on arguments about the foundation of the Ottoman Empire 

   Dikkaya, Fahri (Bilkent University, 2015)
   This dissertation aims to evaluate the socio-economic structure of the Early Ottoman Period, and is based on an archaeological approach to reconstructing the early Ottoman state and its foundation. In this context, the ...
  • İlk özgün Türk bale yapıtı: Hürrem Sultan 

   Kızılcık, Sena; Topçuoğlu, Mehveş; Aydinç, Beren Nur; Suna, Ayşe; Alptekin, Ege (Bilkent University, 2021)
   Türk Balesinin gelişim sürecinde önemli bir rol oynamış olan ve ilk özgün Türk Balesi olarak bilinen Hürrem Sultan, Osmanlı kültüründen ilham alması bakımından ve Türk bale kültürün oluşmasındaki etkisinden dolayı önemli ...
  • İstanbul Agop Zilleri 

   Başoğlu, Nihat; Akalın, Defne; Bartu, Tarık Murat; Pektaş, Ahmet Aybars; Avcıoğlu, Ömer Burak (Bilkent University, 2021)
   Agop Tomurcuk, zilcilik zanaatine büyük etkileri olmuş Zilciyan Ailesi’nin yanında çırak olarak işe başlayıp, sonradan Mehmet Tamdeğer ile İstanbul Zilleri’ni kurmuştur. İki ortağın 1996 yılına kadar başarılı bir şekilde ...
  • Life of women in the Ottoman Empire: A perspective of Henry Dwight 

   Younus, Rijja Ali; Alimzade, Anar; Kadyrov, Siyovush; İsayev, Sanan; Alijonov, Nurollo (Bilkent University, 2018)
   Bu araştırmada, Osmanlı Imparatorluğunda, geç ondokuzuncu ve yirminci yüzyıllarda yaşayan Türk kadınlarının yaşam tarzlarını ele aldık. Bu bağlamda, kadınların, o dönemin sosyetesindeki oynadığı rol, giyiniş tarzları, ...
  • Mustafa Kemal'in Mondros Mütarekesi'ne tepkisi 

   Kemal, Cemal (Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2010)
   7.Ordu Komutanı Mustafa Kemal Paşa, 26 Ekim 1918’de Halep kuzeyinde İngiliz ve Arap Ordularının taarruzunu durdurmayı başarmıştır. Ancak, İttifak Devletleri (Bulgaristan, Avusturya-Macaristan-Almanya)’nin mağlup olmalarına ...
  • Pilavoğlu Hanı tarihi 

   Tokgöz, Arif Utku; Taş, Furkan Fatih (Bilkent University, 2021)
   Ankara’nın Ulus semtinde bulunan Pilavoğlu Hanı, açılış tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, Açılışı 17. Yüzyıla dayanan bu han Ankara’da bulunan en eski yapılardan bir tanesidir. Mimari özellikler olarak ahşap ...
  • Sunnism versus Shi'ism? : rise of the Shi'i politics and the Ottoman apprehension in late nineteenth century Iraq 

   Yaslıçimen, Faruk (Bilkent University, 2008)
   The resurgence of religious political activism had predominantly been one of the foremost themes of structural transformations among societies during the nineteenth century. The major characteristic regarding the history ...
  • Sûrnâmelerde 1582 şenliği 

   Korkmaz, Gülsüm Ezgi (Bilkent University, 2004)
   A magnificent festival was held in İstanbul in 1582 for the circumcision of Şehzade Mehmed, the son of Sultan Murad III. This glorious festival did not only become the subject of many literary works but also generated ...
  • The immigration of Russian people to Turkey: The Nakashıdze Family 

   Ashfaq, Mohammad Hamza; Nusrat, Aayan; Mammadov, Rufat; Wagha, Shihana; Admaney, Daniyal (Bilkent University, 2019)
   Bu makalede Rus göçmenlerinin istikrarsız Rus İmparatorluğundan Osmanlı İmparatorluğuna geçişinin nedenleri ve teşvikleri araştırılacaktır. Aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğunun Türkiye Cumhuriyetine geçişi sonucu oluşan ...
  • Turkomans between two empires : the origins of the Qızılbash identity in Anatolia (1447-1514) 

   Yıldırım, Rıza (Bilkent University, 2008)
   This thesis aims to evaluate the emergence of the Qizilbash Movement and the Qizilbash Identity during the late fifteenth and early sixteenth century within the struggle between the Ottoman and the Safavid power. The ...
  • Uyuşturucu Maddeler İnhisarı’nın açılış ve kapanış süreci (1930-1938) 

   Özkara, Enes Ali; Güzelcik, Eren; Sümbül, Furkan; Metin, Mehmet Berat; Hakyemez, Mehmet Talha (Bilkent University, 2021)
   Zararlarının keşfedilmesiyle beraber tüm dünyada yaygın olarak kullanılan ve ticareti yapılan eroine karşı başta ABD ve Çin olmak üzere ülkeler önlem almaya başladı. Dünya genelinde konferanslar düzenlenip anlaşmalar ...