Now showing items 1-10 of 10

  • Ayakkabıcılık zanaatinin kuşaklar arasındaki dönüşümü: İmalattan tadilata 

   Çelik, Simge; Korkmaz, Beril; Tarhan, Doruk; Sözen, Ahmet Kerem; Çelik, Yiğit (Bilkent University, 2020)
   Anadolu'da ayakkabı, dericilik ve zanaatkarlık konusunda tarih boyunca önemli bir merkez oldu. Göçebe olarak yaşamını sürdüren Türkler, Anadolu'ya kültürleri ile birlikte göç etti ve hayvancılık yapmayı sürdürdü. Zamanla ...
  • Cağaloğlu Anadolu Lisesi tarihi 

   Bıçakçı, Mustafa Arda; Doğan, Ağıt Deniz; Sarıkaya, Didem; Göğebakan, Mehmet Hakan; Akbulut, Serkan (Bilkent University, 2018)
   Bu araştırmada Osmanlı'nın ilk sivil lisesi olan Valide Mektebinin zamanla geçirdiği süreçler ve değişimler incelenmiştir. öncelikle İstanbul Kız Lisesi’ne ardından da Cağaloğlu Anadolu Lisesine dönüşmü araştırılmış ve ...
  • Damaklardaki 120 yıllık lezzet: Helvacı Ali 

   Yılmaz, Barışcan; Balceli, Cemal Yiğit; Güvenç, Erdem; Yenal, Mehmet Kağan; Nasuhbeyoğlu, Sezen Ece (Bilkent University, 2020)
   Helvanın Türk mutfağındaki yeri kültürel anlamda büyük yere sahiptir denilebilir. Türkiye’de bölgesel olarak çeşitlilik gösteren helva, Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinden sonra Türk Mutfağına katılmıştır. Çok uluslu ...
  • III. Kuşak Çerkes göçmeni Asım Erkan'ın gözünden, Çerkes Göçü ve Adige Sülalesinin göç sonrası süreci 

   Erkan, Parıltı; Avcı, Bengisu; Bozoğlu, Sıla; Özer, Elif; Çeliksöz, Pelin (Bilkent University, 2020)
   Bu projede III. kuşak Çerkes göçmeni Adige sülalesinin Osmanlı Devleti'ne göçü sonrası yaşadıkları kültürel değişim süreci incelenecektir. Bu inceleme sırasında Çerkeslerin Osmanlı Devleti'ne göç etme nedenleri ve oraya ...
  • Life of women in the Ottoman Empire: A perspective of Henry Dwight 

   Younus, Rijja Ali; Alimzade, Anar; Kadyrov, Siyovush; İsayev, Sanan; Alijonov, Nurollo (Bilkent University, 2018)
   Bu araştırmada, Osmanlı Imparatorluğunda, geç ondokuzuncu ve yirminci yüzyıllarda yaşayan Türk kadınlarının yaşam tarzlarını ele aldık. Bu bağlamda, kadınların, o dönemin sosyetesindeki oynadığı rol, giyiniş tarzları, ...
  • Mustafa Kemal'in Mondros Mütarekesi'ne tepkisi 

   Kemal, Cemal (Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2010)
   7.Ordu Komutanı Mustafa Kemal Paşa, 26 Ekim 1918’de Halep kuzeyinde İngiliz ve Arap Ordularının taarruzunu durdurmayı başarmıştır. Ancak, İttifak Devletleri (Bulgaristan, Avusturya-Macaristan-Almanya)’nin mağlup olmalarına ...
  • The immigration of Russian people to Turkey: The Nakashıdze Family 

   Ashfaq, Mohammad Hamza; Nusrat, Aayan; Mammadov, Rufat; Wagha, Shihana; Admaney, Daniyal (Bilkent University, 2019)
   Bu makalede Rus göçmenlerinin istikrarsız Rus İmparatorluğundan Osmanlı İmparatorluğuna geçişinin nedenleri ve teşvikleri araştırılacaktır. Aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğunun Türkiye Cumhuriyetine geçişi sonucu oluşan ...
  • The last macuncu of Ankara: Ali Kömekçi 

   Taha, Muhammad; Farrukh, Muhammad Shaham; Iftıkhar, Shafaq; Abbas, Shahıd; Hameed, Hadıya Abdul (Bilkent University, 2020)
   This research paper depicts how Osmanlı Macunu has evolved in Ankara from 1960 to the present. The main focus of the paper is Ali Kömekçi, who claims to be the last macuncu of Ankara. Ali Kömekçi's father moved to Ankara ...
  • Vedat Tek: hayatı ve Ankara’daki eserleri 

   Sakallı, Atakan; Çelen, Damla; Avhan, Eylül; Cemaloğlu, Ronay Ahmet; Şen, Zeynep Ceren (Bilkent University, 2019)
   Bu proje kapsamında Mimar Vedat Tek'in (1873-1942) hayatının erken dönemleri, ailesi, eğitim geçmişi ve başarıları incelendi ve bu sayede mimari anlayışına ve tarzına katkıda bulunmuş olan etkenler araştırıldı, birbirleriyle ...
  • XIX. yüzyıl Türk yazarları ve Avrupalı seyyahlara göre Türk kadını 

   Özkaya, Yücel (Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 2008)
   Osmanlı İmparatorluğu’nda Türk kadınları daha çok içine kapanık, ekonomik özgürlüğü olmayan, evine bağlı, genellikle eğitimden yoksun idiler. XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren açılan okullara az sayıda olsa da ...