Now showing items 1-4 of 4

  • Cağaloğlu Anadolu Lisesi tarihi 

   Bıçakçı, Mustafa Arda; Doğan, Ağıt Deniz; Sarıkaya, Didem; Göğebakan, Mehmet Hakan; Akbulut, Serkan (Bilkent University, 2018)
   Bu araştırmada Osmanlı'nın ilk sivil lisesi olan Valide Mektebinin zamanla geçirdiği süreçler ve değişimler incelenmiştir. öncelikle İstanbul Kız Lisesi’ne ardından da Cağaloğlu Anadolu Lisesine dönüşmü araştırılmış ve ...
  • Life of women in the Ottoman Empire: A perspective of Henry Dwight 

   Younus, Rijja Ali; Alimzade, Anar; Kadyrov, Siyovush; İsayev, Sanan; Alijonov, Nurollo (Bilkent University, 2018)
   Bu araştırmada, Osmanlı Imparatorluğunda, geç ondokuzuncu ve yirminci yüzyıllarda yaşayan Türk kadınlarının yaşam tarzlarını ele aldık. Bu bağlamda, kadınların, o dönemin sosyetesindeki oynadığı rol, giyiniş tarzları, ...
  • The immigration of Russian people to Turkey: The Nakashıdze Family 

   Ashfaq, Mohammad Hamza; Nusrat, Aayan; Mammadov, Rufat; Wagha, Shihana; Admaney, Daniyal (Bilkent University, 2019)
   Bu makalede Rus göçmenlerinin istikrarsız Rus İmparatorluğundan Osmanlı İmparatorluğuna geçişinin nedenleri ve teşvikleri araştırılacaktır. Aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğunun Türkiye Cumhuriyetine geçişi sonucu oluşan ...
  • Vedat Tek: hayatı ve Ankara’daki eserleri 

   Sakallı, Atakan; Çelen, Damla; Avhan, Eylül; Cemaloğlu, Ronay Ahmet; Şen, Zeynep Ceren (Bilkent University, 2019)
   Bu proje kapsamında Mimar Vedat Tek'in (1873-1942) hayatının erken dönemleri, ailesi, eğitim geçmişi ve başarıları incelendi ve bu sayede mimari anlayışına ve tarzına katkıda bulunmuş olan etkenler araştırıldı, birbirleriyle ...