Now showing items 1-4 of 4

  • 1946-1950 dönemi Türkiye işçi hareketlerinde Hürbilek Gazetesi'nin rolü 

   Fenercioğlu, Lara; Kılınç, Fatma Özge; Yılmaz, Ahmet Ayberk; Say, Baykam (Bilkent University, 2020)
   1945 yılı itibariyle çok partili hayata geçen ve sınıf esaslı örgütlenmelerin yolu açılan Türkiye'de, örgütsüz olarak çalışan işçilerin sendikalar altında toplanma çalışmaları başlamıştır. Çok partili hayata geçiş ile ...
  • Ankara Uluslararası Protestan Kilisesi 

   Kadım, Cankat Anday; Koçak, Doğa; Çelik, Enes; Kaboğlu, Melisa; Ayan, Rüzgar (Bilkent University, 2020)
   Şu an bulunduğu binasına 1998 yılında taşınan Ankara Uluslararası Protestan Kilisesi, bu taşınmadan önceki 8 yılda birçok farklı yerde faaliyet göstermiştir. Ankara‟da bulunan yabancılar tarafından 1990 yılında Ankara‟da ...
  • İnşaat Mühendisleri Odası'nın tarihçesi ve faaliyetleri 1977-1980 

   Dıdın, Ömer; Özçınar, Fuat Cem; Fidaye, Gonca Nur; Volkan, Ezgi; Kulkuloğlu Şevki Gavrem (Bilkent University, 2018)
   Bu araştırma İnşaat Mühendisleri Odası'nın 1956 yılındaki kuruluşundan, 1980 yılına kadar olan süreci aydınlatma gayesi gütmektedir. Giriş kısmı ile beraber toplam dört kısımdan oluşmaktadır. Giriş kısmında, araştırmada ...
  • Kırım Tatarları topluluklarının Türkiye'de teşkilatlanması ve bu teşkilatların kurumsallaşması 

   Akyıldız, Aytaç; Arslan, Aybüke; Atay, Eray Ünsal; Erçoban, Şükrü Can; Tomris, Mehmet Tolga (Bilkent University, 2018)
   “Kırım” ismi verilen yarımadada yüzyıllardır yaşamakta olan Kırım Tatarları, Anadolu topraklarına devamlı surette göç etmişlerdir. XIIX. ve XIX. yüzyıllarda kişi sayısı olarak en yoğun zamanlarını yaşamış olan bu göç ...