Now showing items 1-2 of 2

  • Birleşik sezim ve kestirim sistemlerinin gürültü ile geliştirilmesi 

   Akbay, Abdullah Başar; Gezici, Sinan (IEEE, 2014-04)
   Belirli koşullar altında, optimal olmayan bazı sezici ve kestiricilerin performansını girdilerine gürültü ekleyerek geliştirmek mümkündür. Bu çalışmada, birleşik bir sezim ve kestirim sisteminin gürültü eklenerek geliştirilmesi ...
  • Noise benefits in joint detection and estimation problems 

   Akbay, A. B.; Gezici, Sinan (Elsevier, 2016)
   Adding noise to inputs of some suboptimal detectors or estimators can improve their performance under certain conditions. In the literature, noise benefits have been studied for detection and estimation systems separately. ...