Now showing items 1-1 of 1

    • Birleşik sezim ve kestirim sistemlerinin gürültü ile geliştirilmesi 

      Akbay, Abdullah Başar; Gezici, Sinan (IEEE, 2014-04)
      Belirli koşullar altında, optimal olmayan bazı sezici ve kestiricilerin performansını girdilerine gürültü ekleyerek geliştirmek mümkündür. Bu çalışmada, birleşik bir sezim ve kestirim sisteminin gürültü eklenerek geliştirilmesi ...