Now showing items 1-3 of 3

  • Dilbilimsel bir yaklaşım denemesi: Tekirdağ yöresinden bir ninni 

   Yavuz, Ayşe Duygu (Geleneksel Yayıncılık, 2010)
   Dilbilimsel kuram edebiyatta genellikle şiir incelemelerinde kullanılan bir yöntemdir. Biçimsel nitelikleri yönünden şiiri andıran ninnileri de bu kuram dâhilinde ele almak mümkündür. Bu çalışmada ninni türünün bir örneği, ...
  • Ninnilerde "kadın sorunu"na bakış 

   Kurtuluş, M. (Geleneksel Yayıncılık, 2010)
   Toplumsal cinsiyet rollerinin sorunsallaştırıldığı çalışmalarda yazılı edebiyat metinlerinin sözlü metinlere kıyasla daha çok tercih edildiği görülmektedir. Ninniler ise, kadının öznel sorunlarını, kadın dünyasını “dişil” ...
  • Ninnileri psikanalitik yaklaşımla yeniden okuma denemesi 

   Aka, Belde (Geleneksel Yayıncılık Eğitim San. Tic. Ltd. Şti., 2010)
   Ninniler, bebeği uyutmak için söylenen dörtlükler olmalarının yanı sıra, her söylendiğinde yeniden üretilmeleri dolayısıyla söyleyicisine dair ipuçları da taşıyan şiirlerdir. Bu çalışmada bir ninni söyleyicisi olması dolayısıyla ...