Now showing items 1-1 of 1

    • Dede Korkut kitabı ve büyülü gerçekçilik 

      Başer Çoban, Seda (Geleneksel Yayıncılık, 2011)
      Büyülü gerçekçilik, genel olarak post-modern sanat anlayışıyla özdeşleştirilmektedir ve bu anlatım tarzının, 20. yüzyılda, ağırlıkla Latin edebiyatındaki yeni arayışların etkisiyle ortaya çıktığı varsayılmaktadır. Oysa ki ...