Now showing items 1-1 of 1

    • Etkileşimli görsellik kullanılarak el aletlerinin sağlarlık tahmini 

      Çalışkan, Yiğit; Duygulu, Pınar; Şahin, E. (IEEE, 2012-04)
      Günlük hayatta bir iş için seçilecek el aleti genellikle o aletin dış görünüşü ve nesneler üzerindeki etkisinden yola çıkılarak seçiilir. Bu etki, seçilen aletin sağlarlığını (ing. affordance) belirler. Bu çalışmanın amacı, ...