Now showing items 1-20 of 50

  • 1945-2000 yılları arasında Adıyaman’daki Süryani toplumunun durumu 

   Büyükaslan, Fahreddin; Ulus, Berfin; Ünlü, Onur; Osmanoğlu, Birhan; Baykal, Ahmet Tuna (Bilkent University, 2020)
   Bu makalede Türkiye’de yaşayan en köklü topluluklardan biri olan Süryanilerin 1945- 2000 yılları arasında özellikle Adıyaman merkezli olarak toplumsal hayatları ve karşılaştıkları sorunlar incelenmiştir. 20. yüzyılın ...
  • 1979-2010 yılları arasında Gümüşhane'den gerçekleşen iç ve dış göçlerin nedenleri 

   Özhan, Hatice Betül; Laleci, Kadir Mert; Özgür, Mert; Bozkuş, Pınar (Bilkent University, 2018)
   Bu çalışma, 1970-2010 yılları arasında Türkiye’nin en az nüfuslu illerinden biri olan Gümüşhane’de gerçekleşen iç ve dış göçlerin sebeplerine odaklanmaktadır. Göçler, kırsaldan kente, başka şehirlere ve yurtdışına olmak ...
  • 1995 Dinar depremi ve etkileri 

   Ayas, Naz Nilsu; Yıldırım, Yusuf Mert; Dirice, Yunus Emre; Zaif, Mehmet Yiğit; Özgün, Zeynep (Bilkent University, 2020)
   1 Ekim 1995 yılında yerel saat ile 17.57'de Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Türkiye'nin ilk çöküntü depremi olan Dinar Depremi meydana gelmiştir. Bu deprem Denizli, Isparta, Burdur ve Dinar'a bağlı Yakaköy, Kızıllı ve ...
  • Ahıskalı Musagil Ailesinin ağzından Fergana'dan göç 

   Suçin, Enfal Zeynep; Kara, Metehan; Serin, Nurana Betül; Çulha, Pelin; Oğuz, Zeynep (Bilkent University, 2018)
   Bu makalede Musagil ailesinin Fergana Olayları sonrasındaki göç rotaları ve göç sırasında yaşadıkları olaylar, Ahıska Türklerinin tarihi bağlamında incelenmiştir. Bu süreç içinde Türk devletinin izlediği politikalar göz ...
  • Almanya’daki Türk işçi topluluğunda siyasal propaganda 

   Çotuk, Ozan; Aygün, Ilgın; Kavrazlı, Umut; Korkmaz, Kağan; Karakol, Orhan (Bilkent University, 2020)
   Göç olgusu özellikle Türkiye gibi bir ülkede üzerinde sıklıkla durulan konulardan biridir. Bu çalışmada Cumhuriyet tarihimizin son altmış yıllık bölümünde değişik nedenlerle ve farklı biçimlerde gündemimize gelen yurtdışına ...
  • Analysis of the ATAD2 gene effect on the genes involved in epithelial mesenchymal transition in estrogen positive and negative breast cancers 

   Özerk, Zeynep Ilgım (Bilkent University, 2021-02)
   ATAD2 is overexpressed in many distinct cancer types including breast cancer. Its elevated expression is an indicator of poor prognosis. High ATAD2 expression correlates with short overall survival, disease-free survival ...
  • Ankara Kalesi Roman Mahallesinin tarihçesi 

   Şahin, Emine; Özkan, Muhsine Zeynab; Emirhan, İbrahim Şamil; Bayındır, Betül; Durmaz, Mevlüde Nur (Bilkent University, 2020)
   Kökenleri Hindistan'a dayanan ve Anadolu'nun çeşitli bölgelerine yayılmış olan Romanlar, 1930'lu yıllardan itibaren Ankara Kale Mahallesine yerleşmeye başlamışlardır. Romanların memleketlerinden göç etmelerinin başlıca ...
  • Ankara'nın belalı semti: 1950'lerden 2000'lere Çinçin tepesi 

   Işık, Esra Zeynep; Yüksel, Serra; Girşen, Ege; Topay, Ümmügülsüm (Bilkent University, 2020)
   Bu makalede, adı sık sık suçla anılan Çinçin semtinin 1950'lerden 2000'lere kadarki tarihi serüveni anlatılmaktadır. 1950'lerde Ankara'ya gelen göçlerin sonucunda farklı etnik kökenden insanların bir arada yaşadığı Çinçin ...
  • Bir Kırım göçü hikayesi: Türer Ailesi 

   Türer, Berke Can; Erdoğan, Burak; Kartal, Büşra Selin; Arınç, Muhammed Şamil; Durgut, Mustafa Çağrı (Bilkent University, 2020)
   Kırım'da Osmanlı-Rus Savaşı'nı Osmanlı Devleti'nin kaybetmesi sonucu başlayan sorunlar, Rus ordusunun 1771 yılında Kırım'a girmesinden itibaren Kırım Tatar halkının bir asırdan fazla sürecek bir göç sürecini başlattı. ...
  • Bulgaristan Türklerinin 1989 zorunlu göçü sonrası anavatana uyum sürecinin İstanbul Gaziosmanpaşa göçmen kent sitesi sakinleri üzerinden incelenmesi 

   Morkoç, Bükem; Kudiaki, Derin; Tümer, Selin; Sargın, Ünal Anıl; Tırpan, Yeşim (Bilkent University, 2018)
   Bu yazıda 1989 Bulgaristan Zorunlu Göçü’nün göçmenler üzerinde bıraktığı etkilerden ve göçmenlerin hayatlarında meydana gelen değişikliklerden bahsedilmiştir. Başlangıçta, Bulgaristan’daki Türklerin durumu , önceki senelerde ...
  • Bulgaristan ve Türkiye arasında: Şimşek Ailesi'nin göçü 

   Topçu, Atakan; Şimşek, Ecem; Yavuzyılmaz, Ata; Güngör, Selin; Karakurt, Ecem (Bilkent University, 2020)
   Şimşek ailesi, Osmanlı İmparatorluğu'nın uzun yıllar önce iskan politikasıyla Bulgaristan'a yerleştirmiş olduğu ailelerden biriydi. Kuzey Bulgaristan'daki köylerinde refah içerisinde yaşayan Şimşek ailesi ve onlar gibi ...
  • Demographic engineering : Bulgarian migrations from the Ottoman Empire to Russia in the nineteenth century 

   Baş, Ahmet İlker (Bilkent University, 2015-09)
   This thesis focuses on the Bulgarian immigrations to Russia and return of many of them to the Ottoman Empire in 19th century. The stimuli which drag them to the lands far away from home, and reasons which draw them to ...
  • Doğu Türkistan'da uygulanmakta olan asimilasyon politikası ve Türkiye Cumhuriyeti'nin girişimleri 

   Özdemir, Helin; Bekcan, Damla; Gülcan, Baha; Kılıçaslan, Gürkan; Kıran, Asilhan (Bilkent University, 2019)
   Kuzeyinde Altay dağları, güneyinde Karakum çölü ile çevrili olan ve Orta Asya’nın orta bölümünde yer alan Doğu Türkistan bölgesi, 1949 yılından bu yana Çin'in siyasi ve iktisadi kontrolü altında bulunmaktadır ve Çin bu ...
  • Doğu Türkistanlı öğrencilerin Türkiye’ye göçü 

   Dayar, Ali; Ekrem, Aykut Alp; Oğuz, Can; Erdim, S. Secdegül; İlhan, Ayşe Aslı (Bilkent University, 2020)
   1990-2000 tarihleri arasında Uygur öğrencilerin Türkiye’ye yaptığı göçü ele alan bu araştırma, tarihsel arka planı değerlendirmek için göç sürecinin öncesine daha geniş bir perspektifle değinmektedir. Göç sürecinin başlangıcı, ...
  • European Union and Turkey: mobility and in/security 

   Lüleci-Sula, Çağla (Bilkent University, 2021-10)
   International Political Sociology (IPS) literature mainly focuses on the actions of the European Union (EU) in their analyses of externalization in the Mediterranean, examining how border security policies and practices ...
  • Farklı bir göç rotası: Kulu-İsveç örneği 

   Akyol, Esra; Kılıç, Ezgi Can; Akın, Özge; Yaşayan, Özge; Önal, Rabia Nur (Bilkent University, 2018)
   Göçlerin birçok nedeni vardır. Bazı insanlar iş, bazıları eğitim, bazıları da daha kaliteli bir yaşam için göç eder. Göç genelde üç aşamada gerçekleşir: başka bir yere giderek, aile fertlerini oraya götürerek ve oraya ...
  • Framing an EU level regularization mechanism: mission impossible? 

   Bilgic, A. (Wiley-Blackwell Publishing Ltd., 2013)
   European Union Member States have so far tackled the problem of irregular migration in Europe by adopting common policies which aim to prevent irregular arrivals on the EU borders. In their EU-level policies, they have ...
  • Functional effects of ATAD2 gene expression in breast cancer 

   Özel, Buse Nurten (Bilkent University, 2016-08)
   The ATAD2 gene is a newly investigated gene of which the expression levels are associated with the disease prognosis in many types of cancer and especially breast cancer and that is known to be overexpressed usually through ...
  • The Greek Muslim migration : rethinking the role of security and nationalism within the 1923 compulsory exchange of populations between Greece and Turkey 

   Kalayoğlu, Sinan (Bilkent University, 2004)
   In my Masters Thesis, I examine the 1923 Compulsory Population Exchange between Greece and Turkey (CEOPBGT). Endorsed at a convention in Lausanne, Switzerland, the forced transfer of over one million Anatolian Greek ...
  • Investigation of spontaneous differentiation of neural stem cells on synthetic scaffolds 

   Uyan, İdil (Bilkent University, 2017-08)
   Despite the increasing incidents of brain injuries and neurodegenerative diseases, a definitive clinical therapy for these conditions has not been found yet. Nervous system injuries result in loss of neural cells, causing ...