Now showing items 1-20 of 68

  • 1945-2000 yılları arasında Adıyaman’daki Süryani toplumunun durumu 

   Büyükaslan, Fahreddin; Ulus, Berfin; Ünlü, Onur; Osmanoğlu, Birhan; Baykal, Ahmet Tuna (Bilkent University, 2020)
   Bu makalede Türkiye’de yaşayan en köklü topluluklardan biri olan Süryanilerin 1945- 2000 yılları arasında özellikle Adıyaman merkezli olarak toplumsal hayatları ve karşılaştıkları sorunlar incelenmiştir. 20. yüzyılın ...
  • 1950 Bulgar göçü ve Öztürk ailesi 

   Ural, Sena Beyza; Özer, İsmail Kaan; Mumcu, Nazan Eda; Barak, Ezgi; Koçer, Aykut Fatih (Bilkent University, 2021)
   İkinci Dünya Savaşı sonrası Bulgaristan hükümetinin rejim değişikliğine gitmesiyle Bulgaristan’da bazı sorunlar ortaya çıktı. Bunlardan birkaçı Türklerin isim değişikliğine zorlanması, Türkçenin kısmen yasaklanması ve ...
  • 1950-1960 arasında Türkiye İsviçre göçü 

   İlim, Ayşe; Karel, Buse; İnan, Mahmut Furkan; Yaşa, Mustafa Alperen (Bilkent University, 2021)
   Bu makalede, II. Dünya Savaşı itibariyle İsviçre’ye olan göçler, 1950-1960 yıllarında Türkiye’den İsviçre’ye göç eden İlim Ailesi’nin tecrübeleri üzerinden ele alınacak ve bu hareketliliğin Türkiye’ye, İsviçre’ye ve göç ...
  • 1979 İran İslam Devrimi sonrası Şehriyar Şems’in Türkiye’ye göç hikayesi 

   Orhun, Hasan Bartu; Karabük, Seda Nur; Kabadayıoğlu, Selin; Irmaksever, Buse; Çiftçi, Sude (Bilkent University, 2021)
   İran'da 1979 yılında İslam Devrimi ile kabul edilen yeni rejim, ülkede bazı ayrışmalara sebep olmuş, bunun sonucunda İran’dan Türkiye’ye ve dünyaya bir göç dalgası başlamıştır. Türkiye, konumu ve İran’a komşu olması ...
  • 1979-2010 yılları arasında Gümüşhane'den gerçekleşen iç ve dış göçlerin nedenleri 

   Özhan, Hatice Betül; Laleci, Kadir Mert; Özgür, Mert; Bozkuş, Pınar (Bilkent University, 2018)
   Bu çalışma, 1970-2010 yılları arasında Türkiye’nin en az nüfuslu illerinden biri olan Gümüşhane’de gerçekleşen iç ve dış göçlerin sebeplerine odaklanmaktadır. Göçler, kırsaldan kente, başka şehirlere ve yurtdışına olmak ...
  • 1995 Dinar depremi ve etkileri 

   Ayas, Naz Nilsu; Yıldırım, Yusuf Mert; Dirice, Yunus Emre; Zaif, Mehmet Yiğit; Özgün, Zeynep (Bilkent University, 2020)
   1 Ekim 1995 yılında yerel saat ile 17.57'de Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Türkiye'nin ilk çöküntü depremi olan Dinar Depremi meydana gelmiştir. Bu deprem Denizli, Isparta, Burdur ve Dinar'a bağlı Yakaköy, Kızıllı ve ...
  • 70’lerden sonra köyden İstanbul’a göçte aile ve iş faktörünün etkileri 

   Sevimli, Duru; Göktepe, Emre; Çağman, Mert; Çelebi, Umur; Yıldırım, Gökçe Nur (Bilkent University, 2021)
   Türkiye hem iç hem de dış göç faaliyetlerinin çokça yaşandığı ülkelerden biridir. Ekonomik, sosyal ve siyasal nedenlerden dolayı Türk halkı sürekli göç etmeyi tercih etmekte veya göçe zorlanmaktadır. İnsanlar kent yaşamının ...
  • Ahıskalı Musagil Ailesinin ağzından Fergana'dan göç 

   Suçin, Enfal Zeynep; Kara, Metehan; Serin, Nurana Betül; Çulha, Pelin; Oğuz, Zeynep (Bilkent University, 2018)
   Bu makalede Musagil ailesinin Fergana Olayları sonrasındaki göç rotaları ve göç sırasında yaşadıkları olaylar, Ahıska Türklerinin tarihi bağlamında incelenmiştir. Bu süreç içinde Türk devletinin izlediği politikalar göz ...
  • Almanya’daki Türk işçi topluluğunda siyasal propaganda 

   Çotuk, Ozan; Aygün, Ilgın; Kavrazlı, Umut; Korkmaz, Kağan; Karakol, Orhan (Bilkent University, 2020)
   Göç olgusu özellikle Türkiye gibi bir ülkede üzerinde sıklıkla durulan konulardan biridir. Bu çalışmada Cumhuriyet tarihimizin son altmış yıllık bölümünde değişik nedenlerle ve farklı biçimlerde gündemimize gelen yurtdışına ...
  • Almanya’dan Türkiye’ye dönen Balaban ailesinin gözünden göç 

   Balcı, Selen; Alıcıaslan, Melike; Gürsoy, Eren; Balaban, Ümmühan Almira; Akgül, Zeynep Hanife (Bilkent University, 2021)
   Projede, 1968 yılında Almanya’ya ekonomik sebeplerden dolayı göç eden Balaban Ailesi’nin deneyimlerinden yola çıkarak göç olgusunun farklı boyutları incelenmiştir. Göçün ekonomik, sosyal ve kültürel alanda yarattığı ...
  • Analysis of the ATAD2 gene effect on the genes involved in epithelial mesenchymal transition in estrogen positive and negative breast cancers 

   Özerk, Zeynep Ilgım (Bilkent University, 2021-02)
   ATAD2 is overexpressed in many distinct cancer types including breast cancer. Its elevated expression is an indicator of poor prognosis. High ATAD2 expression correlates with short overall survival, disease-free survival ...
  • Ankara Kalesi Roman Mahallesinin tarihçesi 

   Şahin, Emine; Özkan, Muhsine Zeynab; Emirhan, İbrahim Şamil; Bayındır, Betül; Durmaz, Mevlüde Nur (Bilkent University, 2020)
   Kökenleri Hindistan'a dayanan ve Anadolu'nun çeşitli bölgelerine yayılmış olan Romanlar, 1930'lu yıllardan itibaren Ankara Kale Mahallesine yerleşmeye başlamışlardır. Romanların memleketlerinden göç etmelerinin başlıca ...
  • Ankara'nın belalı semti: 1950'lerden 2000'lere Çinçin tepesi 

   Işık, Esra Zeynep; Yüksel, Serra; Girşen, Ege; Topay, Ümmügülsüm (Bilkent University, 2020)
   Bu makalede, adı sık sık suçla anılan Çinçin semtinin 1950'lerden 2000'lere kadarki tarihi serüveni anlatılmaktadır. 1950'lerde Ankara'ya gelen göçlerin sonucunda farklı etnik kökenden insanların bir arada yaşadığı Çinçin ...
  • Bir gürcü köyü Hayriye'nin tarihsel değişimi ve gelişimi 

   Kabadayı, Kaan Berk; Uysal, Mehmet Onur; Aktuz, Aykut; Kılıç, Fatih İmran; Özen, Mehmet (Bilkent University, 2021)
   Bursa, İnegöl'de bir Gürcü köyü olan Hayriye köyünün toplumsal tarihinin incelendiği bu çalışmada, mevzubahis köyün kuruluşu, kültürü, toplumsal yapısı, siyasi ve sosyal olaylardan etkilenerek bugünlere gelişi incelenmektedir. ...
  • Bir Kırım göçü hikayesi: Türer Ailesi 

   Türer, Berke Can; Erdoğan, Burak; Kartal, Büşra Selin; Arınç, Muhammed Şamil; Durgut, Mustafa Çağrı (Bilkent University, 2020)
   Kırım'da Osmanlı-Rus Savaşı'nı Osmanlı Devleti'nin kaybetmesi sonucu başlayan sorunlar, Rus ordusunun 1771 yılında Kırım'a girmesinden itibaren Kırım Tatar halkının bir asırdan fazla sürecek bir göç sürecini başlattı. ...
  • Bulgaristan Türklerinin 1989 zorunlu göçü sonrası anavatana uyum sürecinin İstanbul Gaziosmanpaşa göçmen kent sitesi sakinleri üzerinden incelenmesi 

   Morkoç, Bükem; Kudiaki, Derin; Tümer, Selin; Sargın, Ünal Anıl; Tırpan, Yeşim (Bilkent University, 2018)
   Bu yazıda 1989 Bulgaristan Zorunlu Göçü’nün göçmenler üzerinde bıraktığı etkilerden ve göçmenlerin hayatlarında meydana gelen değişikliklerden bahsedilmiştir. Başlangıçta, Bulgaristan’daki Türklerin durumu , önceki senelerde ...
  • Bulgaristan ve Türkiye arasında: Şimşek Ailesi'nin göçü 

   Topçu, Atakan; Şimşek, Ecem; Yavuzyılmaz, Ata; Güngör, Selin; Karakurt, Ecem (Bilkent University, 2020)
   Şimşek ailesi, Osmanlı İmparatorluğu'nın uzun yıllar önce iskan politikasıyla Bulgaristan'a yerleştirmiş olduğu ailelerden biriydi. Kuzey Bulgaristan'daki köylerinde refah içerisinde yaşayan Şimşek ailesi ve onlar gibi ...
  • Bulgaristan-Türkiye göçü: Mutlu ailesi’nin hikâyesi 

   Mutlu, Yasin; Yurtsev, Mehmet Ali Atabey; Saday, Barkın; Şahinkoç, Efe Mert; Ocakoğlu, Aylin (Bilkent University, 2021)
   Bu araĢtırma yazısı 1984-1989 Bulgaristan-Türkiye zorunlu göçünü konu almaktadır. Bu araĢtırma Ali Mutlu ve Shazie Mutlu çiftinin bu göçte yaĢadıklarını konu alacaktır. Bu araĢtırmada çeĢitli gazete, makale ve dergi ...
  • Demographic engineering : Bulgarian migrations from the Ottoman Empire to Russia in the nineteenth century 

   Baş, Ahmet İlker (Bilkent University, 2015-09)
   This thesis focuses on the Bulgarian immigrations to Russia and return of many of them to the Ottoman Empire in 19th century. The stimuli which drag them to the lands far away from home, and reasons which draw them to ...
  • Doğu Türkistan'da uygulanmakta olan asimilasyon politikası ve Türkiye Cumhuriyeti'nin girişimleri 

   Özdemir, Helin; Bekcan, Damla; Gülcan, Baha; Kılıçaslan, Gürkan; Kıran, Asilhan (Bilkent University, 2019)
   Kuzeyinde Altay dağları, güneyinde Karakum çölü ile çevrili olan ve Orta Asya’nın orta bölümünde yer alan Doğu Türkistan bölgesi, 1949 yılından bu yana Çin'in siyasi ve iktisadi kontrolü altında bulunmaktadır ve Çin bu ...