Now showing items 1-4 of 4

  • Birlesme, bölünme ve tür değiştirme yoluyla yeniden yapılanma işlemlerinde yöneticilerin hukuki sorumluluğu 

   Usluel Gürbüz, Aslı E. (Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 2013)
   Türk Ticaret Kanununda (TTK), birleşme, bölünme ve tür degiştirme işlemlerinde yöneticilerin görev ve yetkileri ayrintili olarak düzenlenmiştir. Yöneticilerin söz konusu görev ve yetkilerden dogan sorumluluklari TTK m. ...
  • The impact of merger on stockholder risk 

   Alpar, Gamze (Bilkent University, 1991)
   The main purpose of this study is to investigate empirically the impact of merger on stockholder risk. Mergers between LSE firms during the period 1983~1986 are examined. The literature provides three major hypotheses ...
  • Ticaret şirketlerinin birleşmesinde ortakların dava hakları ile korunması 

   Genç, Seren (Bilkent University, 2020-12)
   6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, ticaret şirketlerinin birleşmesinde, birleşen şirketlerin ortakları arasındaki dengenin sağlanması ve ortakların korunması amacıyla devamlılık ilkesini kabul etmiş; ortaklara bilgi alma ...
  • Yapısal değişiklikler ve kurucu menfaatleri 

   Hazıroğlu, Elif Cemre (Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 2016)
   Kurucu menfaatleri bir paya ya da pay grubuna bağlı değildir. Menfaatler kapsamında tanınan hakların kaynağını, anonim ortaklıkla kurucu (menfaat sahibi) arasında gerçekleştirilen bir sözleşme oluşturur. Haklar, bahis ...