Now showing items 1-1 of 1

    • Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na göre mücbir sebepler ve sonuçları 

      Özçelik, Ş. Barış (Türkiye Barolar Birliği, 2016)
      Mücbir sebep kavramı sözleşme hukuku açısından, borcun sözleşmeye uygun olarak ifasına engel olan, haricî, öngörülemez ve kaçınılamaz nitelikte olayları ifade eder. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10. ...