Now showing items 1-2 of 2

  • Mahmut Şevket Paşa Köyü’nün Cumhuriyet Dönemi tarihi 

   Kahraman, Gökcan; Kaya, Emre Kâmil; Koçtekin, Kutay; Umurhan, Mert; Yılmaz, Senih (Bilkent University, 2019)
   Lozan Barış Antlaşması sonrasında gerçekleşen Nüfus Mübadelesi, Türkiye tarihinde önemli bir yere sahiptir. 1924 yılında gerçekleşen ve etkileri günümüzde hâlâ hissedilen bu önemli olay, birçok insanın yaşadıkları yerden ...
  • Mübadele sonrası mübadiller ve Türkiye Cumhuriyeti 

   Kılıçkan, Kayra; Gülener, Yağmur Tara; Demirci, Tutku Lal; Yakar, Deniz; Şekercioğlu, Erk (Bilkent University, 2021)
   Bu makalede, 30 Ocak 1923 tarihinde ön protokolü yapılan ve Lozan Barış Antlaşması ile resmileştirilen 1.200.000 Ortodoks Hristiyan Rum'un, Anadolu'dan Yunanistan'a; 500.000 Müslüman Türkün de Yunanistan'dan Türkiye'ye ...