Now showing items 1-13 of 13

  • Ahmet Mithat Efendi ve Ailesinin Cumhuriyet Dönemi yaşantısı 

   Türkmen, Mehmet Kartal; Tiryaki, Atahan Yaşar; Soylu, Serkan Neşat; Palamut, Hüseyin Burak; Malkoçoğlu, Doruk (Bilkent University, 2019)
   Ahmet Mithat Efendi Türk Edebi Tarihi'ne önemli eserler katmış bir yazardır. Çocukluğundan itibaren zor günler geçiren Ahmet Mithat Efendi 'nin geçirdiği bu zor günler karakterinin ve kişiliğini şekillendirmiştir. Yaşadığı ...
  • Analyzing the early republican ideology with specific reference to the Turkish literature : 1930-1945 

   Birler, R. Ömür (Bilkent University, 2000)
   Having taken for granted that there exists a certain but nonlinear relation between political ideology and literature, this thesis seeks to trace the early republican political project vis a vis development of the Turkish ...
  • Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı: Yekta Güngör özden'in hayatı 

   Polat, Defne; Memigüven, Sena; Ekinci, Gizem; Çiçekçi, Gökçe; Göktaş, Sena Ceren (Bilkent University, 2018)
   Bu araştırmada, Anayasa Mahkemesi eski başkanı Sayın Yekta Güngör özden’in hayat hikayesi belirli konu başlıkları altında incelenmiştir. Süreç içinde Tokat’tan Ankara’ya uzanan hayat hikayesi ve Atatürk’e beslediği yoğun ...
  • Body, disease and late Ottoman literature : debates on Ottoman muslim family in the Tanzimat period (1839-1908) 

   Demirci, Tuba (Bilkent University, 2008)
   This study analyzes the development and transformation of Ottoman population policies and medical regulations together with their social impact in the Tanzimat Period. It also aims to document the transformation of Ottoman ...
  • English language and literature students' perceptions of reflective writing, its effects on engagement in writing and literature 

   Uçar, Hakan (Bilkent University, 2013)
   This study investigated the effects of the reflective writing process on English Language and Literature students’ engagement with writing and literature and their demonstrated engagement level in the reflective writing ...
  • Kerim Yaycılı'nın hayatı ve edebi kişiliğnde yaşamının etkisi 

   Arkış, Ayça; Berber, Ezgi; Kılıçarslan, Lara; Uğuz, Müge; Yıldız, Yiğitcan (Bilkent University, 2018)
   1910’lu yıllarda Osmanlı İmparatorluğu çöküş yıllarındadır. Bu çöküşü hızlandırmak isteyen İtilaf Devletleri, Osmanlı’nın çok uluslu oluşunu Osmanlı’ya karşı kullanmak ve azınlıkları milliyetçilik akımı ile kışkırtma gayesi ...
  • Mehmet Halis Beyhanoğlu'nun hayatı 

   Demirtaş, Enes Eray; Selçuk, Şahan Yoruç; Çiltepe, Dilara; Örtülü, Berfin; Karabulut, Rüzgar (Bilkent University, 2020)
   Mehmet Halis Beyhanoğlu 1924 yılında Erzurum'un Hınıs ilçesinde dünyaya gelmiştir. Yaşamının yarısını geçirdiği Erzurum'da ilkokul ve ortaokul eğitiminin ardından İkinci Dünya Savaşı nedeniyle lise eğitimini tamamlayamamıştır. ...
  • Mimesis and sociality : a reading of the question of literature in Deleuze and Derrida 

   Koyuncu, Emre (Bilkent University, 2008)
   The aim of this study is to discuss the significance of Platonic mimesis in the new forms of relationality and sociality proposed in the philosophies of Gilles Deleuze and Jacques Derrida. For a better understanding of ...
  • Post-modern dünyada modern tarih yapmak üzerine 

   Keskin, Ayşegül (Bursa Uludağ Üniversitesi, 2008)
   Var oluş nedenini üst anlatıların sorgulanması ve eleştirel bir bakış açısıyla yeniden yorumlanması üzerine kuran post-modernist anlayış, 20. yüzyılın sonlarına doğru tarih disiplinine yönelik de özellikle bilimsellik ve ...
  • A systematic theory of tradition 

   Alexander, J. (Brill Academic Publishers, 2016)
   We still lack a systematic or complete theory of tradition. By referring to the works of many major figures of the last century - Arendt, Boyer, Eisenstadt, Eliot, Gadamer, Goody, Hobsbawm, Kermode, Leavis, MacIntyre, ...
  • Teaching the adventures of Huckleberry Finn: a meta-ethnographic study 

   Doğan, Naime (Bilkent University, 2014)
   The purpose of this study is to demonstrate how models of teaching literature, and literary theories could be used to provide lenses and alternative perspectives for analysing and interpreting a number of sources and ...
  • Türk-Bulgar ortak kültürü 

   Yalçın, Emruhan (Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2009)
   Türkler ve Bulgarlar yüzyıllar boyunca birlikte yaşamışlardır. Osmanlılar Orta Asya ve Anadolu kültürünü Bulgaristan 'a taşımışlardır. Türk kültürü doğal olarak yaşadığı bu coğrafyanın insanının ortaya koyduğu maddî ve ...
  • Yeraltı edebiyatinda sözel anlatı kalıplarının dönüşümü 

   Uslu, M. F. (Geleneksel Yayıncılık, 2005)
   Yeraltı Edebiyatı genel özellikleriyle kendini toplumsal iktidarın merkezlerinin dışında, ortalama olanher şeye karşı bir duruşla ve bunun ötesinde toplumsal yapı tarafından dışta bırakılmışları kahramanlaştırarakkuran bir ...