Now showing items 1-6 of 6

  • Anadolu efsaneleri belleklerde yaşamaya devam ediyor 

   Aksoy, Elif (2002)
   Bu yazıda öncelikle efsane tanımları ve Türk efsanelerinin gruplandırılınasıyla ilgili çalışmaları kısaca inceleyeceğiz. Ankara'da yaşayan Ahmet Yılmıaz'dan dinlediğimiz, Yılmaz ın Sivas'ın Taşdelen beldesinde geçirdiği ...
  • The architect of city legends: The Great Sinan 

   Korkmaz G.E. (2003)
   In this study, the traditional definition of legend and its characteristics are compared with that of city legends, moving from three legends about the Great Architect Sinan that are told in the city. It is also examined ...
  • Efsaneden büyülü gerçekçiliğe 

   Dilek, E. D. (Geleneksel Yayıncılık, 2011)
   Terim olarak ilk kez Alman romantiklerinden Novalis tarafından felsefe alanında kullanılan büyülü gerçekçilik daha sonra görsel sanatlarda ve edebî eserlerde de bir yaklaşım olarak görülmeye başlanmıştır. Günümüzde büyülü ...
  • Evliya Çelebi Seyahatname’sinde İstanbul’un tılsımlarının hikâye edilişi 

   Özay, Y. (Geleneksel Yayıncılık, 2009)
   Evliya Çelebi, Seyahatname’nin birinci cildinde İstanbul’u anlatır. İstanbul’un kuruluşundan Evliya Çelebi’nin yaşadığı zamana kadar olan dönem; tasvirler ve hikâyelerle anlatılmaktadır. Usta bir hikâye anlatıcısı olan ...
  • A horse from urban legends: Mirhat the King of Veliefendi 

   Aksoy, E. (2003)
   There is a shift of attention from rural areas to the cities in folk culture studies. This shift is justified by the wide range of folk culture resources harboured by the cities. Legends are noteworthy among these cultural ...
  • Kalp Gözü, legend and secondary oral culture 

   Tunç, G. (2005)
   This article aims to analyze a TV show called "Kalp Gözü" and broadcasted by Kanal 7 in terms of folklore. To this end first, the relationship between "Kalp Gözü" and legend, one of the oral literary woks, will be questioned. ...