Now showing items 1-1 of 1

    • Güvenlik çalışmalarında yeni açılımlar: yeni güvenlik çalışmaları 

      Bilgin, Pınar (SAREM Journal Oj Strategic Studies, 2010)
      Bu makalede yeni güvenlik çalışmaları tanıtılmakta, öneri ve katkıları tartışılmaktadır. Birinci bölümde Soğuk Savaş yıllarında oluşan geleneksel güvenlik çalışmalarının zaman içindeki dönüşüm koşulları ve süreci ...