Now showing items 1-1 of 1

    • Türk hukuku açısından sürreal bir problem: negatif faiz 

      Buz, Vedat (Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 2020)
      2008 ekonomik krizi sonrasında Avrupa’da pek çok ülkede negatif nominal faiz uygulanmaya başlanmıştır. Bu durum da hem mevduat sahipleri hem de kredi verenler açısından çeşitli hukukî sorunları beraberinde getirmiştir. ...