Now showing items 1-5 of 5

  • Bir Kırım göçü hikayesi: Türer Ailesi 

   Türer, Berke Can; Erdoğan, Burak; Kartal, Büşra Selin; Arınç, Muhammed Şamil; Durgut, Mustafa Çağrı (Bilkent University, 2020)
   Kırım'da Osmanlı-Rus Savaşı'nı Osmanlı Devleti'nin kaybetmesi sonucu başlayan sorunlar, Rus ordusunun 1771 yılında Kırım'a girmesinden itibaren Kırım Tatar halkının bir asırdan fazla sürecek bir göç sürecini başlattı. ...
  • Karatay Ailesinin Kırım’dan Türkiye’ye göçü 

   Kızıltaş, Eda; Gökdam, Dila; Karaca, Efsane; Karalı, Tarık Buğra; Tezcan, Berk (Bilkent University, 2020)
   Tarih boyunca süren, sayısız kişinin ölümüne sebebiyet veren savaşlar, aynı zamanda sayısız insanın evsiz, vatansız kalmasına da sebep olmuştur. Bu kayıpların en net gözlenebildiği yerlerden biri de Avrupa’nın doğu tarafında ...
  • Kurtosman'dan Kırımer'e göç: Mehmet Emin Kırımer 

   Kırımer, Kuter; Gündüz, Rana; Bilgiç, Sena; Alataş, Yankı; Kılıçlı, Mertcan (Bilkent University, 2019)
   Bu çalışma Türkiye sosyal yapısının önemli bir parçası olan Kırım Tatar Halkı'nın İkinci Dünya Savaşı’nda ve öncesinde yaşadıklarını, Kırım tarihi hakkındaki detaylı akademik incelemeler ışığında ve Mehmet Emin Kırımer ...
  • Kırım Tatarları topluluklarının Türkiye'de teşkilatlanması ve bu teşkilatların kurumsallaşması 

   Akyıldız, Aytaç; Arslan, Aybüke; Atay, Eray Ünsal; Erçoban, Şükrü Can; Tomris, Mehmet Tolga (Bilkent University, 2018)
   “Kırım” ismi verilen yarımadada yüzyıllardır yaşamakta olan Kırım Tatarları, Anadolu topraklarına devamlı surette göç etmişlerdir. XIIX. ve XIX. yüzyıllarda kişi sayısı olarak en yoğun zamanlarını yaşamış olan bu göç ...
  • Kırım'dan Türkiye'ye uzanan bir göç hikayesi: Nigar Settarova 

   Tanatar, Ayşe İdil; Saygun, Selen; Yılmaz, Buse; Yücel, Ali; Yıldırım, Doruk Onat (Bilkent University, 2020)
   "Karadeniz'in incisi" olarak anılan Kırım; Avrupa'nın doğusunda, Karadeniz ile Azak Denizi'nin arasında bulunan, pek çok kültüre ev sahipliği yapmış bir yarımadadır. Bereketli topraklara ve stratejik bir konuma sahip olması ...