Now showing items 1-7 of 7

  • Class 

   Winter, Thomas (SAGE Publications, Inc., 2004)
   The economic and social transformations engendered by industrialization, urbanization, and the emergence of a market economy in the nineteenth century led to processes of class formation, class difference, and class identity ...
  • Industrialization 

   Winter, Thomas (SAGE Publications, Inc., 2004)
   The process of industrialization, which began in the United States during the early nineteenth century, had an enormous impact on American constructions of masculinity. It complicated preindustrial notions of manhood based ...
  • International relatives of Temel : is appropriation possible for Temel jokes? 

   Gümüş, Hami İnan (2007)
   Temel as a fictional joke character is perceived by the public with an emphasis on his local identity. Yet, the fact that he is geographically, politically and culturally peripheral displays a similarity with the various ...
  • Konya-Ereğli Sümerbank (1937-1997) 

   Çete, Melis Özge; Albuz, Gizem Tuba; Keser, Ceyda; Altıner, Zeynep; Canan, Fatih Emre (Bilkent University, 2020)
   Zorlu savaş şartlarının ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti hedefini ekonomik bağımsızlık ve modernleşme olarak belirlemiştir. Bu doğrultuda milli egemenliğin temelinin ekonomiye dayandırılmasıyla sanayi alanında birçok ...
  • Mümtaz Zeytinoğlu'nun hayatı 

   Sevindik, Ali; Köse, Asude; İpek, Halil İbrahim; Akalın, Ladin; Coşkun, Sena (Bilkent University, 2019)
   Mümtaz Zeytinoğlu yaşadığı dönemde Türkiye ekonomisi ile yakından ilgilenmiş ve bu doğrultuda ulusal sanayi kavramını Türkiye’de geliştirmeye çalışmıştır. Eskişehir Sanayi Odasına birçok katkıda bulunmuş bir milli burjuvadır. ...
  • Yorgancılık mesleğinin tarihi ve Türkiye’de değer kaybedişi: Trabzon ve Ankara üzerinden incelenmesi 

   Kantar, Ozan Emre; Çinal, Zeynep Sena; Can, Deniz Yıldız; Terzi, Ilgaz; Kocabaş, Ahmet (Bilkent University, 2021)
   Bu yazıda faaliyetlerini yıllardır devam ettiren yorgancılık mesleğinin coğrafyası ve tarihine ışık tutulmuştur. Sırasıyla yorganın materyalistik özelliklerinden, kültürel özelliklerinden, Trabzon ve Ankara’da yorgancılığın ...