Now showing items 1-1 of 1

    • Zaza mezhebine bağlı Az Aşireti'nin göç etme nedenleri ve Baylaz Ailesi'nin rolü 

      Göksal, Sarper; Gökçen, Utku; Mutlu, Hamid; Karadağ, İdil; Baylaz, Mina (Bilkent University, 2020)
      Bu çalışmada Zaza Mezhebinin "Az" aşiretinin Baylaz Ailesi'nin Türkiye'ye göç etme serüveni -göç etmesine sebep olan faktörler ve ailenin yaşadığı zorluklar- ve Bingöl'e yerleşip uyum sağlamaları yıllarca aşireti liderlik ...