Now showing items 1-1 of 1

    • Meclis'in Kayseri'ye nakli tartışmaları ve Mustafa Durak (Sakarya) bey 

      Yalçın, Emrullah (Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2011)
      Mustafa Durak Bey, 1876 yılında Erzurum 'da doğmuş, "93 Harbi "nin elem ve sıkıntılarını, II. Meşrutiyet döneminin karışıklık ve siyasi çalkantılarını görmüştür, ittihat ve Terakki yanlısı faaliyetlere katıldığından ...