Now showing items 1-2 of 2

  • Etkileşimli görsellik kullanılarak el aletlerinin sağlarlık tahmini 

   Çalışkan, Yiğit; Duygulu, Pınar; Şahin, E. (IEEE, 2012-04)
   Günlük hayatta bir iş için seçilecek el aleti genellikle o aletin dış görünüşü ve nesneler üzerindeki etkisinden yola çıkılarak seçiilir. Bu etki, seçilen aletin sağlarlığını (ing. affordance) belirler. Bu çalışmanın amacı, ...
  • Learning adjectives and nouns from affordances on the iCub humanoid robot 

   Yürüten O.; Uyanık, Fırat; Çalişkan, Y.; Bozcuoǧlu, A.K.; Şahin, E.; Kalkan, Sinan (Springer, Berlin, Heidelberg, 2012)
   This article studies how a robot can learn nouns and adjectives in language. Towards this end, we extended a framework that enabled robots to learn affordances from its sensorimotor interactions, to learn nouns and adjectives ...