Now showing items 1-6 of 6

  • 1973 ve 1979 Dünya petrol krizleri’nin Türkiye’deki sosyal ve ekonomik hayata yansımalarının 1973-80 yılları arasında incelenmesi 

   Bula, Aysel Başak; Hacıoğlu, Birgi Anıl; Özdemir, Mehmet Toprak; Kara, Zeynep Begüm; Şahin, Zeynep (Bilkent University, 2021)
   Bu projede 1973 Küresel Petrol Krizi’nin ve 1979 İkinci Petrol Krizi’nin Türkiye’deki yansımaları incelenecektir. Çalışmada 1973-80 yılları arasındaki ekonomik sıkıntıların temel sebeplerinden biri olan bu krizin yol ...
  • Afyonkarahisar’ın şifalı suları: Gazlıgöl 

   Tatar, Eda; Köse, Zeynep; Yıldırım, Canan; Uludağ, Ulaş; Bulut, Buğra (Bilkent University, 2022)
   Sağlık turizminin alt dallarından biri olarak ortaya çıkan termal su turizmi, belirli bölgelerden çıkarılan ve kaplıca suyu adı verilen suların tedavi edici etkisini temel alır. Kaplıca suyu, içerdiği zengin mineraller ...
  • Amik Gölü ve Amik Gölü’nün kurutulmasının sosyoekonomik etkileri 

   Tezel, Tan; Kaya, Atakan; Cengiz, Hüsniye Süeda; Özyörük, Behzat Deniz; Sakallı, Yiğit Batuhan (Bilkent University, 2022)
   Bu araştırma Hatay ilinde bulunan Amik Gölü'nün kurutulma sürecini; sosyal, ekonomik, etkilerini ortaya koymaktadır. Türkiye coğrafyasında önemli bir konumda bulunması, geçmişte ekolojik olarak büyük bir çevreye sahip ...
  • Ceza yargılamasında jüri 

   Erdem, Bedirhan (Bilkent University, 2020-06)
   Bu tezde, halkın ceza yargılamasına jüri olarak katılması incelenmiştir. Soruşturma ve kovuşturma evresine konumlanan jüri, ceza yargılaması öznesi olarak ele alınmıştır. Halkın jüri olarak özneleşmesi, Amerika ...
  • Halkın genetiği değiştirilmiş ürünlere/üretilme süreçlerine yönelik algıları ve etik inançları 

   Özgen, Ö.; Emiroğlu, Haluk; Serpen, A. S.; Benlioğlu, B. (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2013)
   Bu araştırmanın amacı, halkın genetiği değiştirilmiş ürünlere ve üretilme süreçlerine yönelik fayda/risk algıları ile etik inançları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırma materyalinin toplanmasında karşılıklı ...
  • Yaprak Dergisi 

   Özcan, Muhammed Fatih; Yıldız, Recep; Turhan, Arda; Şen, Begüm; Özler, S. Onur (Bilkent University, 2018)
   1950 Seçimleri öncesinde ve sonrasında halkın ekonomik, sosyal durumu; siyasi atmosfer çerçevesinde şekillenmiştir. Bu çerçevede siyasi atmosfer, ortaya çıkan edebi eserlere de fazlasıyla yansımıştır. Yaprak Dergisi hem ...