Now showing items 1-2 of 2

  • Hristiyan Rum Ortodoksları: Mersin örneği 

   Zarifoğlu, Alara; Karabey, Ayşe Deniz; Pektaş, Deniz; Arslan, Emre; Tezcan, Yiğit (Bilkent University, 2022)
   Mersin Hristiyan Rum Ortodoksları, Türkiye’nin sosyal, kültürel ve dinî açılardan heterojen yapısının bir parçasıdır. Cemaat, demokratik bir yönetim altında din ve vicdan özgürlüklerini sağlayarak yüzyıllardan beri süregelen ...
  • On the path to a Turkish national economy: the expulsion of Greeks from the Aegean villages 

   Sajjad, Roha; Abdeen, Abdullah; Bin Roslan, Muhammad Firdaus; Hanyyev, Suleyman; Ballyyev, Muhammet (Bilkent University, 2020)
   This research paper is based on the events that took place in 1914 in the Aegean town named Phocaea where the Greek Orthodox subjects faced first a commercial boycott, then plundering and murder. This paper gives an idea ...