Now showing items 1-2 of 2

  • Etkileşimli görsellik kullanılarak el aletlerinin sağlarlık tahmini 

   Çalışkan, Yiğit; Duygulu, Pınar; Şahin, E. (IEEE, 2012-04)
   Günlük hayatta bir iş için seçilecek el aleti genellikle o aletin dış görünüşü ve nesneler üzerindeki etkisinden yola çıkılarak seçiilir. Bu etki, seçilen aletin sağlarlığını (ing. affordance) belirler. Bu çalışmanın amacı, ...
  • Progressive compression of digital elevation data using meshes 

   Köse, Kıvanç; Yılmaz, E.; Çetin, A. Enis (IEEE, 2009-07)
   In this paper a new Digital Elevation Map (DEM) image compression algorithm is proposed. DEM image can be threated as a grayscale image, whose pixel values are the elevation values of the map points. The grayscale DEM image ...