Now showing items 1-1 of 1

    • Altçizge modellemesi kullanarak kolon bez tespiti 

      Özgül, Etkin Barış; Sökmensüer, C.; Gündüz-Demir, Çiğdem (IEEE, 2011-04)
      Kolon adenokarsinomu, kolon bez yapılarında değişimlere yol açar. Patologlar bezlerdeki bu değişimleri değerlendirerek kolon adenokarsinom tanı ve derecelendirmesi yaparlar. Ancak değişimlerin değerlendirme süreci kaydadeğer ...