Now showing items 1-5 of 5

  • Climate change and security: different perceptions, different approaches 

   Baysal, Başar; Karakaş, Uluç (Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği İktisadi İşletmesi, 2017)
   The concerns about the results of climate change have been increasing as new scientific proofs emerge and people witness its direct effects in environmental catastrophes. There also have been different efforts to ...
  • A Comparative Analysis of the United States’ Trade Frictions with China, Japan and South Korea, 1985-2016 

   Bayar, Tuğba; Bayar, M. (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2017)
   This article investigates the interplay between interstate economic and security relations by conducting a comparative analysis of United States’ (U.S.) trade frictions with China, Japan and South Korea. The data demonstrate ...
  • Dünya düzenleri ve güvenlik: Ulus-devlet güvenlik anlayışı aşılıyor mu? 

   Oğuzlu, H. Tarık (Millî Savunma Üniversitesi Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, 2007)
   Bu yazı farklı dünya düzenleri ile güvenlik algılamaları arasındaki ilişkileri analiz etmektedir. Bunu yaparken iki farklı dünya düzenini incelemektedir. Bunlar sırası ile ulus-devlet düzeni ile ulus-devlet ötesi düzendir. ...
  • Muhteşem ortaklık: Kant ve Clausewitz 

   Karaosmanoğlu, Ali L. (Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği İktisadi İşletmesi, 2007)
   ant ve Clausewitz, hem Aydınlanma felsefesinden hem de Aydınlanma'ya eleştirel bakan görüşlerden etkilenmiş iki büyük düşünür olarak, çağdaş Uluslararası İlişkiler teorisini etkilemeye devam etmektedirler. Kant, liberallere; ...
  • Uluslararası siyaset sosyolojisi ve güvenlik: Küresel terörizm, sınır güvenliği ve vatandaşlık örnekleri 

   Baysal, Başar; Karakaş, U.; Sula, Ç. (AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi, 2019)
   Uluslararası İlişkiler literatüründeki geleneksel yaklaşımlara yöneltilen en önemli eleştirilerden bir tanesi, bu yaklaşımların dünya siyasetinin sosyal doğasını ihmal ettiği üzerinedir. Uluslararası ilişkileri sosyolojik ...