Now showing items 1-20 of 110

  • 1923 Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesinin Samsun’daki etkileri 

   Cura, Ege; Fındık, Liya; Güney, Murathan; Şahin, Numan (Bilkent University, 2022)
   Lozan Antlaşması'na ek olarak yapılan sözleşme uyarınca kararlaştırılan 1923 mübadelesi iki ülke arasında antlaşmalar dolayısıyla gerçekleşmiş tarihteki ilk ve tek zorunlu göç örneğidir. Mübadele sırasında insanların ve ...
  • 1934 ve 1978 yıllarında Bulgaristan’dan Türkiye’ye yapılan göçlerin Cumalı ve Saygın aileleri üzerinden incelenmesi 

   Yıldırım, Cemre Öznur; Tabak, Hüseyin Burhan; Özgü, Işıl; Saygın, Tuna; Avcı, Adnan Alper (Bilkent University, 2022)
   Bugün Bulgaristan olan topraklar bir zamanlar Osmanlı himayesi altındaydı. Bunun sonucu olarak Bulgaristan bağımsızlığını ilan ettiğinde birçok Müslüman Türk aile Bulgaristan topraklarında yaşamaya devam etti. Bulgaristan’da ...
  • 1934-1938 yılları arasında Romanya'dan Türkiye'ye göçler 

   Akten, Cüneyt; Koçaş, Deniz İpek; Emirmustafaoğlu, Esra Selin; Rasimcan, Bayram; Kılınç, Siber Güneş (Bilkent University, 2018)
   Between 1934 and 1936, immigration took place from Romania to Turkey. The immigrants were Muslim Turks living in Romania. There were economical and political reasons behind this immigration movement. The Turkish Muslim ...
  • 1940 yılında Baydan ailesinin Bulgaristan'dan kaçışı ve 1989'da Çalışkan ailesinin Türkiye'ye zorunlu göçü üzerinden Türkiye-Bulgaristan göçünün incelenmesi 

   Şen, Oğuz; Baydan, İrem; Kara, Hamiyet Aybike; Erdem, Eymen; Arıcı, Buse (Bilkent University, 2021)
   Bu makalede, 1940 ve 1980 Bulgaristan Göçleri 1939 yılında Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç eden Baydan ailesi ve 1989 yılında göç eden Çalışkan ailesi üzerinden incelenecektir. İlk bölümde, 1940 ve öncesini kapsayan ...
  • 1945-2000 yılları arasında Adıyaman’daki Süryani toplumunun durumu 

   Büyükaslan, Fahreddin; Ulus, Berfin; Ünlü, Onur; Osmanoğlu, Birhan; Baykal, Ahmet Tuna (Bilkent University, 2020)
   Bu makalede Türkiye’de yaşayan en köklü topluluklardan biri olan Süryanilerin 1945- 2000 yılları arasında özellikle Adıyaman merkezli olarak toplumsal hayatları ve karşılaştıkları sorunlar incelenmiştir. 20. yüzyılın ...
  • 1950 Bulgar göçü ve Öztürk ailesi 

   Ural, Sena Beyza; Özer, İsmail Kaan; Mumcu, Nazan Eda; Barak, Ezgi; Koçer, Aykut Fatih (Bilkent University, 2021)
   İkinci Dünya Savaşı sonrası Bulgaristan hükümetinin rejim değişikliğine gitmesiyle Bulgaristan’da bazı sorunlar ortaya çıktı. Bunlardan birkaçı Türklerin isim değişikliğine zorlanması, Türkçenin kısmen yasaklanması ve ...
  • 1950-1951 Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç sırasında yaşananların Küçük ailesi özelinde incelenmesi 

   Karaarslan, Raziye İrem; Tokaç, Ekinsu; Oruk, Burak; Erem, Öykü; Ay, Endercan (Bilkent University, 2022)
   Tarihsel süreçte Bulgaristan – Türkiye arasında küçük ve büyük ölçekli göçler gerçekleşti. Özellikle 1950 – 1951 yılları arasındaki zorunlu göç nicelik olarak azımsanmayacak büyüklüktedir. İkinci Dünya Savaşı sonrası ...
  • 1950-1960 arasında Türkiye İsviçre göçü 

   İlim, Ayşe; Karel, Buse; İnan, Mahmut Furkan; Yaşa, Mustafa Alperen (Bilkent University, 2021)
   Bu makalede, II. Dünya Savaşı itibariyle İsviçre’ye olan göçler, 1950-1960 yıllarında Türkiye’den İsviçre’ye göç eden İlim Ailesi’nin tecrübeleri üzerinden ele alınacak ve bu hareketliliğin Türkiye’ye, İsviçre’ye ve göç ...
  • 1953-1960 yılları arasında Şebboy Ailesinin Makedonya'dan Türkiye'ye göçü 

   Özkoç, Berre; Demir, Ece Berenis; Gülcan, Satı İlay; Derin, Ege; Kara, Yusuf Kutay (Bilkent University, 2020)
   Osmanlı 20. Yüzyılın başında Balkanlardan çekildiğinden beri tarih Müslümanlara ve Türklere karşı özellikle milliyetçilik kaynaklı çok çeşitli baskıya şahit olmuştur. 1950-1960 yılları arasında giderek artan baskılar pek ...
  • 1960 ve sonrası Almanya’ya Türkiye’den göç eden işçilerin gözünden göç süreci 

   Kıratlı, Duru; Kazancı, Elif; Çetin, Aylin; Kazanc, Teoman Oğuzhan (Bilkent University, 2021)
   Türkiye ile Almanya arasında 1960’lı yılların başına gelindiğinde çeşitli çıkar sebeplerinden dolayı bir İşgücü Anlaşması imzalandı. Bu Anlaşma birlikte iki ülke hem sosyal olarak hem de ekonomik olarak olumlu ve olumsuz ...
  • 1960 – 1985 yılları arasındaki göç olgusunun Türk sinemasına etkisi 

   Baysun, Nil İdil; Karatepe, İlayda; Baş, Ozan Cem; Erkan, Arda (Bilkent University, 2022)
   Göç kavramı, kendini Türk kültürüne farklı şekillerde ve boyutlarda gösteren, uzun bir geçmişe sahip olan bir olgudur. Ancak 1950’lerde başlayıp 1980’lere kadar devam eden köylerden kentlere olan göçler, genelde mevsimsel ...
  • 1979 İran İslam Devrimi sonrası Şehriyar Şems’in Türkiye’ye göç hikayesi 

   Orhun, Hasan Bartu; Karabük, Seda Nur; Kabadayıoğlu, Selin; Irmaksever, Buse; Çiftçi, Sude (Bilkent University, 2021)
   İran'da 1979 yılında İslam Devrimi ile kabul edilen yeni rejim, ülkede bazı ayrışmalara sebep olmuş, bunun sonucunda İran’dan Türkiye’ye ve dünyaya bir göç dalgası başlamıştır. Türkiye, konumu ve İran’a komşu olması ...
  • 1979-2010 yılları arasında Gümüşhane'den gerçekleşen iç ve dış göçlerin nedenleri 

   Özhan, Hatice Betül; Laleci, Kadir Mert; Özgür, Mert; Bozkuş, Pınar (Bilkent University, 2018)
   Bu çalışma, 1970-2010 yılları arasında Türkiye’nin en az nüfuslu illerinden biri olan Gümüşhane’de gerçekleşen iç ve dış göçlerin sebeplerine odaklanmaktadır. Göçler, kırsaldan kente, başka şehirlere ve yurtdışına olmak ...
  • 1989 Bulgaristan Göçü'nden bir hikaye: Kantar Ailesi 

   Çetiner, Öykü; Şen, Ezgi; Zeybek, Ceylin; Balabanlı, Mualla Irmak (Bilkent University, 2019)
   Bu makale; büyük çoğunluğu 1989 yılında gerçekleşen, Bulgaristan Türkleri’nin Türkiye’ye olan göç sürecini, en ağır göç dalgasından bir sene sonra Türkiye’ye gelen Kantarov, Türkçe adı ile Kantar, ailesinin gözünden ...
  • 1995 Dinar depremi ve etkileri 

   Ayas, Naz Nilsu; Yıldırım, Yusuf Mert; Dirice, Yunus Emre; Zaif, Mehmet Yiğit; Özgün, Zeynep (Bilkent University, 2020)
   1 Ekim 1995 yılında yerel saat ile 17.57'de Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Türkiye'nin ilk çöküntü depremi olan Dinar Depremi meydana gelmiştir. Bu deprem Denizli, Isparta, Burdur ve Dinar'a bağlı Yakaköy, Kızıllı ve ...
  • 70’lerden sonra köyden İstanbul’a göçte aile ve iş faktörünün etkileri 

   Sevimli, Duru; Göktepe, Emre; Çağman, Mert; Çelebi, Umur; Yıldırım, Gökçe Nur (Bilkent University, 2021)
   Türkiye hem iç hem de dış göç faaliyetlerinin çokça yaşandığı ülkelerden biridir. Ekonomik, sosyal ve siyasal nedenlerden dolayı Türk halkı sürekli göç etmeyi tercih etmekte veya göçe zorlanmaktadır. İnsanlar kent yaşamının ...
  • Ahıskalı Musagil Ailesinin ağzından Fergana'dan göç 

   Suçin, Enfal Zeynep; Kara, Metehan; Serin, Nurana Betül; Çulha, Pelin; Oğuz, Zeynep (Bilkent University, 2018)
   Bu makalede Musagil ailesinin Fergana Olayları sonrasındaki göç rotaları ve göç sırasında yaşadıkları olaylar, Ahıska Türklerinin tarihi bağlamında incelenmiştir. Bu süreç içinde Türk devletinin izlediği politikalar göz ...
  • Almanya’daki Türk işçi topluluğunda siyasal propaganda 

   Çotuk, Ozan; Aygün, Ilgın; Kavrazlı, Umut; Korkmaz, Kağan; Karakol, Orhan (Bilkent University, 2020)
   Göç olgusu özellikle Türkiye gibi bir ülkede üzerinde sıklıkla durulan konulardan biridir. Bu çalışmada Cumhuriyet tarihimizin son altmış yıllık bölümünde değişik nedenlerle ve farklı biçimlerde gündemimize gelen yurtdışına ...
  • Almanya’dan Türkiye’ye dönen Balaban ailesinin gözünden göç 

   Balcı, Selen; Alıcıaslan, Melike; Gürsoy, Eren; Balaban, Ümmühan Almira; Akgül, Zeynep Hanife (Bilkent University, 2021)
   Projede, 1968 yılında Almanya’ya ekonomik sebeplerden dolayı göç eden Balaban Ailesi’nin deneyimlerinden yola çıkarak göç olgusunun farklı boyutları incelenmiştir. Göçün ekonomik, sosyal ve kültürel alanda yarattığı ...
  • Amik gölünün kurutulması ve bölgeye etkileri 

   Vural, Selçuk; Gök, Mennan; Arslan, Tolgahan; Yücel, Selami Utku; Demirel, Zeynep Eda Yaren (Bilkent University, 2022)
   Amik Gölü, bölge halkı için çok önemli geçim kaynakları sağlamasına rağmen çeşitli zararları da beraberinde getirmektedir. Bu zararlara örnek olarak göl çevresindeki bataklıkların sıtma hastalığının yayılmasına sebep ...