Now showing items 1-2 of 2

  • Büyülü gerçekçilik ve halk anlatıları 

   Erdem, Servet (Geleneksel Yayıncılık, 2011)
   Bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde amacım büyülü gerçekçi metinlerin en ayırt edici özelliklerini tartışmaktır. İkinci bölümde ise söz konusu metinlerde halk anlatılarından yararlanmanın, onları modellemenin ...
  • Halk hikâyelerinden tanzimat romanlarına gerçekçiliğin boyutları 

   Erdem, S. (Geleneksel Yayıncılık, 2011)
   Celâleddin Harzemşah’ın ön sözünde –Tanzimat düşüncesinin edebi alandaki en önemli ve temsil niteliği en yüksek örneklerinden birinde- Namık Kemal’in gerçekçi bir anlatımın başat nitelikleri üzerine düşünceleri, geleneksel ...