Now showing items 1-20 of 20

  • 12. Uluslararası Kadın Kongresi 

   Altayhan, Dilek; Turhanoğlu, Gökay; Doğan, Meliha Betül; Kargı, Eksal Uras; Bilge, Oğuz (Bilkent University, 2019)
   Uluslararası Kadın Birliği ilk toplantısını 1902 yılında Washington'da yapmıştır. Birlik, I. Dünya Savaşı nedeniyle toplantılarına ara vermiştir. Türk kadınlarının 19. yüzyıla dayanan hak talepleri, Kadın Halk Fırkası ve ...
  • Araçsal akla ve pozitivizme karşı çıkan bir feminist metodoloji 

   İlic, D. T.; Yıldırım, P. (Cyprus International University, 2018)
   Araçsal aklın bilimsel alandaki temel çıktısı olan pozitivizmin yansımaları, yalnızca nicel veri üretimi alanıyla sınırlı kalmayarak, ataerkilliğin de içinde yer aldığı anaakım dünya görüşünün güçlenip yerleşikleşmesinde ...
  • Birikim Dergisi'nin incelenmesi: 1989-1999 arası derginin tutumu. 

   Unknown author (Bilkent University, 2018)
   Bu çalışmanın amacı, Birikim Dergisi’nin, 1989-1999 yılları arasındaki süreçte gelişen olaylar karşısında nasıl bir konum aldığını ve derginin bahsi geçen dönem aralığındaki dergi yayıncılığı dünyasındaki konumunu anlamaktır. ...
  • Cumhuriyetin öncü kadını: İlk Türk kadın doktorumuz Safiye Ali 

   Baş, Elifsu; Erol, İdil; Yalaz, Seray; Yoran, Taylan Bartu; Yaman, Yiğit (Bilkent University, 2018)
   Bu araştırma projesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kadın doktoru ve tıp eğitimi veren ilk kadın akademisyeni olan Safiye Ali’nin hayatı, sosyal çalışmaları ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi için önemi üzerinde durulmuştur. ...
  • Disordering the border: Harryette Mullen's transaborder poetics in Muse & Drudge 

   Reimer, J. A. (The Johns Hopkins University Press and University of Calgary, 2014)
   This essay reads Harryette Mullen's epic poem Muse & Drudge as an innovative text of the US-Mexico borderlands by focusing on Mullen's literal and figurative transactions between multiple discourses, including Spanish, and ...
  • Diversifying feminism in Turkey in the 1990s 

   Yüksel, Metin (Bilkent University, 2003)
   This thesis attempts to diversify feminism in Turkey with a particular reference to Kurdish women’s relationship with the feminist movement in Turkey in the 1990s. The thesis argues that feminism in Turkey, to a large ...
  • Fatma Aliye hanımı`n romanlarında kadın sorunu 

   Canbaz, Firdevs (Bilkent University, 2005)
   Being the first Muslim Turkish woman novelist discussing the “woman question”, Fatma Aliye Hanim is a prominent literary figure in Turkish history. Since her, woman and woman problems were the subject that only men ...
  • Füruzan'ın öykülerinde anne-kız ilişkisi 

   Şafak, Burcu (Bilkent University, 2007)
   When examined in a wide perspective, one of the prominent novelists of the contemporary Turkish literature, Füruzan (born 1932) usually used child characters –especially girls- in her novels and stories as the narrator and ...
  • A gender view of the arab uprisings 

   Bilgiç, A. (Routledge, 2016)
   [No abstract available]
  • The identity of ‘the other’ for sexual violence victims: is there anything new in sexual violence prosecutions before the International Criminal Court? 

   Turan, G. (Routledge, 2017)
   Despite the spectacular development in the field of international criminal law, critical feminism stresses the narrow scope of the sex and gender crimes in the Rome Statute establishing the first permanent International ...
  • Introduction 

   Berges, Sandrine; Coffee, A. M. S. J. (Oxford Scholarship Online, 2016)
   In the Introduction to this volume, the authors attempt to reflect on the place of Wollstonecraft studies in the recovery project through the attempts to (re-) introduce texts by women in academic philosophy; to present ...
  • Is motherhood compatible with political participation? Sophie de Grouchy's care-based republicanism 

   Berges, S. (Springer Netherlands, 2014)
   Motherhood, as it is practiced, constitutes an obstacle to gender equality in political participation. Several options are available as a potential solution to this problem. One is to advice women not to become mothers, ...
  • Maternal activism, feminism and world politics: the case of the Saturday mothers in Turkey 

   Karaman, İpek Bahar (Bilkent University, 2020-08)
   This thesis addresses the question of whether or not the Saturday Mothers and their protests can be seen as serving feminist objectives in Turkey, situating it within the broader context of maternal activism and feminism ...
  • Nezihe Muhiddin dönemi feminizmi ve: modern/postmodern feminizm 

   Özdemir, Kübra Ece; Akın, Meltem; Yavuz, Elif; Karakum, Beyza Gül; Karaoğlu, Göktuğ (Bilkent University, 2019)
   Osmanlı döneminde feminizm hareketleri ilk olarak İkinci Meşrutiyet sırasında görülmüş olsa da, siyası açıdan resmiyet kazanması ve Türkiye’de etkisini tam olarak göstermesi Cumhuriyetin ilanı ve Nezihe Muhiddin’in de ...
  • On resillience and response beyond value change: transformation of women's movement in post-1980 Turkey 

   Ozcurumez, S.; Cengiz, F. S. (Elsevier, 2011)
   This study examines the nature of, and reasons for, the transformation of the women's movement in Turkey in the post-1980 period by focusing on the origins, rationale, organization of two women's organizations and their ...
  • Osmanlı şiirinde kadin şairin poetikası : Leylâ Hanım 

   Çulhaoğlu, F. Gülşen (Bilkent University, 2009)
   This study investigates the gendered poetics of Ottoman Divan poetry, which has for long been acknowledged as a tradition of poetry written in a masculine language, and questions the validity of this prolonged belief. ...
  • Overcome your anger if you are a man: silencing women's agency to voice violence against women 

   Akyüz, S.; Sayan-Cengiz, F. (Pergamon Press, 2016)
   This study traces the relation between male violence and masculinist norms that attribute political agency exclusively to men. Through critical analysis of a recent campaign initiated as an effort to fight violence against ...
  • Teaching christine de pizan in Turkey 

   Berges, S. (2013)
   An important part of making philosophy as a discipline gender equal is to ensure that female authors are not simply wiped out of the history of philosophy. This has implications for teaching as well as research. In this ...
  • Toplumcu gerçekçi Türk edebiyatında Suat Derviş'in yeri 

   Günay, Çimen (Bilkent University, 2001)
   Suat Derviş (1905-1972), one of the few women writers of the late Ottoman period, is a key figure in examining the conflictual phenomena of being a “woman” and a “Marxist” within the context of a predominantly traditional ...
  • Vulnerable identities: Pious women columnists' narratives on Islamic feminism and feminist self-identification in contemporary Turkey 

   Unal, D. (Elsevier Ltd, 2015)
   This paper presents the findings of a qualitative study on pious women columnists' negotiation of feminist self-identification in contemporary Turkey. Given the rise of the anti-feminist gender politics under the pro-Islamist ...