Now showing items 1-10 of 10

  • Covariance matrix-based fire and flame detection method in video 

   Habiboğlu, Y. H.; Günay, O.; Çetin, A. Enis (Springer, 2011-09-17)
   This paper proposes a video-based fire detection system which uses color, spatial and temporal information. The system divides the video into spatio-temporal blocks and uses covariance-based features extracted from these ...
  • Diferansiyel PIR algılayıcılarla dalgacık tabanlı alev tespiti 

   Erden, F.; Töreyin, B. U.; Soyer, E. B.; İnaç, İ.; Günay, O.; Köse, K.; Çetin, A. Enis (IEEE, 2012-04)
   Bu makalede, diferansiyel kızılberisi algılayıcı (PIR) kullanılarak geliştirilen bir alev tespit sistemi önerilmektedir. Diferansiyel kızılberisi algılayıcılar, yalnızca görüş alanlarındaki ani sıcaklık değişikliklerine ...
  • Farklı yapay sinir ağı temelli sınıflandırıcılar ile insan hareketi tanımlama 

   Çatalbaş, Burak; Morgül, Ömer; Çatalbaş, Bahadır (IEEE, 2017-05)
   İnsan Hareketi Tanımlanması, taşıdığı önem ve sınırlı öznitelik vektörü ile yüksek sınıflandırma oranlarına ulaşmasında karşılaşılan zorluk nedeniyle popüler bir araştırma konusudur. Bireylerin hareket ölçülebilirliginin ...
  • Flame detection method in video using covariance descriptors 

   Habiboǧlu, Y.H.; Günay, Osman; Çetin, A. Enis (IEEE, 2011)
   Video fire detection system which uses a spatio-temporal covariance matrix of video data is proposed. This system divides the video into spatio-temporal blocks and computes covariance features extracted from these blocks ...
  • Investigation of personal variations in activity recognition using miniature inertial sensors and magnetometers 

   Yurtman, Aras; Barshan, Billur (IEEE, 2012-04)
   In this paper, data acquired from five sensory units mounted on the human body, each containing a tri-axial accelerometer, gyroscope, and magnetometer, during 19 different human activities is used to calculate inter-subject ...
  • İki durumlu bir beyin bilgisayar arayüzünde özellik çıkarımı ve sınıflandırma 

   Altındiş, Fatih; Yılmaz, B. (IEEE, 2017-10)
   Beyin bilgisayar arayüzü (BBA) teknolojisi motor nöronlarının özelliğini kaybeden ve hareket kabiliyeti kısıtlanmış ALS ve felçli hastalar gibi birçok kişinin dış dünya ile iletişimini sağlamaya yönelik kullanılmaktadır. ...
  • Mel-cepstral methods for image feature extraction 

   Çakır, Serdar; Çetin, A. Enis (IEEE, 2010)
   A feature extraction method based on two-dimensional (2D) mel-cepstrum is introduced. The concept of one-dimensional (1D) mel-cepstrum which is widely used in speech recognition is extended to 2D in this article. Feature ...
  • Nearest-neighbor based metric functions for indoor scene recognition 

   Cakir, F.; Güdükbay, Uğur; Ulusoy, Özgür (Academic Press, 2011)
   Indoor scene recognition is a challenging problem in the classical scene recognition domain due to the severe intra-class variations and inter-class similarities of man-made indoor structures. State-of-the-art scene ...
  • Osmanlica belgelerde kelime erişimi 

   Arifoǧlu, Damla; Duygulu, Pınar (IEEE, 2011-04)
   Bu çalışmada, Osmanlıca arşivlerinin analizi amacıyla, kelime erişimi problemi iki farklı resim eşleme yöntemi ile çözülmeye çalışılmaktadır. Bu amaçla (1) Dinamik Zaman Bükmesi (DZB) tabanlı kelime eşleme yöntemi [7] ve ...
  • Pulse doppler radar target recognition using a two-stage SVM procedure 

   Eryildirim, A.; Onaran, I. (IEEE, 2010-07-07)
   It is possible to detect and classify moving and stationary targets using ground surveillance pulse-Doppler radars (PDRs). A two-stage support vector machine (SVM) based target classification scheme is described here. The ...