Now showing items 1-3 of 3

  • Description of the visual art objects in Evliyâ Çelebi‘s book of travels: an ekphrastic approach 

   Kaya, Nilay (Bilkent University, 2016-06)
   As a part of the ancient Greek and Roman rhetorical practices, ekphrasis basically means the verbalisation of a visual object, and it has become a literary tool in time. Since the description of Achilles‘ shield in Homer‘s ...
  • Evliyâ Çelebi Seyahatnâme’sinde Ayasofya Camii ve ekfrastik yaklaşım 

   Kaya, Nilay (Geleneksel Yayıncılık Eğitim San. Tic. Ltd. Şti., 2016)
   Antik Yunan ve Roma kültüründe retorik uygulamalarının bir parçası olan “ekfrasis” en temel anlamıyla, görsel bir nesnenin sözle ifade edilmesidir ve zaman içinde yazınsal bir araç hâline gelmiştir. Homeros’un İlyada’sında ...
  • Seyahatnâme'deki ayetlerin işlevleri üzerine 

   Akyol, E. (Geleneksel Yayıncılık, 2011)
   17. yüzyılda İstanbul’da medrese eğitimi alan Evliyâ Çelebi, küçük yaştan itibaren İslam kültürüyle sıkı bir ilişki içinde yetişmişti. İslam kültürü ve şahsı arasındaki bu kuvvetli bağ birçok cihetten beslenmekteydi. Bunlar ...