Now showing items 1-2 of 2

  • Reading bourdieu with Adorno: the limits of critical theory and reflexive sociology 

   Karakayalı, Nedim (SAGE Publications, 2010)
   Scholarly activity presupposes a certain distance from the concerns of everyday life, which has both liberating and crippling effects. Bourdieu’s reflexive sociology hopes to undo these crippling effects by making the ...
  • Uluslararası ilişkilerde bilimsellik, metodoloji ve yöntem 

   Şatana, Nil S. (Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği, 2015)
   Uluslararası İlişkiler, sadece kuramsal açıdan değil, bilim felsefesi anlayışı konusunda da derin fikir ayrılıkları yaşayan bir disiplindir. Öyle ki, epistemoloji, ontoloji ve metodoloji konularında yaşanan anlaşmazlıklar ...