Now showing items 1-5 of 5

  • Akdeniz Bölgesinin dev bacası: Afşin-Elbistan Termik Santralinin iktisadi ve politik izleri 

   Güler, Ramazan Burak; Arslan, Mehmet Atakan; Gürgül, Nil; Ceran, Gözde; Uzan, Mahmut Hakan (Bilkent University, 2020)
   1970’li yıllarda yaşanan enerji krizi sonrası Türkiye’de de enerji politikalarına verilen önem artmıştır. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak adına yeni politikalar uygulanmış ve birçok girişimde bulunulmuştur. Bunlardan ...
  • Cumhuriyet'in ilk termik santrali: ÇATES 

   Bulat, Doğa; Yılmazer, Emine İpek; Aydemir, Fehmican; Mandaf, Ilgın Tutku; Oburaş, Yağmur (Bilkent University, 2020)
   1948 yılında Zonguldak ilinin Çatalağzı beldesinde kurulan Çatalağzı Termik Santrali A ünitesi (ÇATES A) döneminin en büyük sanayi yatırımlarından biri olmasını yanı sıra Türkiye'nin elektrik üretimi için attığı ilk adım ...
  • Çayırhan Termik Santrali 

   Çelik, Musa Burak; Alp, Merve; Perkgöz, Mehmet Batuhan; Gülay, Muhammed Saim; Erdem, Oğuz (Bilkent University, 2020)
   Bu araştırmada, Türkiye'nin 35. Ankara'nın ise 2. büyük termik santrali olan Çayırhan Termik Santrali'nin 1976'da temellerinin atılmasından başlayarak günümüze kadar geçirdiği tarihi tüm süreçler ayrıntılı olarak ...
  • Ilısu barajı ve Hasankeyf 

   Akcan, Bilgehan; Çolak, Mustafa; Görgün, Selen; Kaş, İlke; Yıldız, Oktay (Bilkent University, 2020)
   GAP kapsamında Dicle Nehri üzerine yapılması planlanan Ilısu Barajı'nın planı 1954-1982 yılları arasında hazırlanmıştır. Barajın ana amaçları Türkiye'ye enerji sağlamak ve bulunduğu bölgenin sulama imkanlarını artırmaktır. ...
  • Türkiye'de enerji sektörüne ilişkin 10 temel soru 

   Özkan, Ahmet Fatih (Rekabet Kurumu, 2010)
   Her geçen yıl ekonomisi büyüme eğilimi gösteren ve enerji ihtiyacı hızla artan Türkiye için 2000'li yıllar, enerji sektöründe köklü değişikliklerin başlangıcı olmuş; bu bağlamda elektrik, doğal gaz ve petrol piyasalarını ...