Now showing items 1-5 of 5

  • Altçizge modellemesi kullanarak kolon bez tespiti 

   Özgül, Etkin Barış; Sökmensüer, C.; Gündüz-Demir, Çiğdem (IEEE, 2011-04)
   Kolon adenokarsinomu, kolon bez yapılarında değişimlere yol açar. Patologlar bezlerdeki bu değişimleri değerlendirerek kolon adenokarsinom tanı ve derecelendirmesi yaparlar. Ancak değişimlerin değerlendirme süreci kaydadeğer ...
  • Computer vision based forest fire detection 

   Töreyin, B. Uğur; Çetin, A. Enis (IEEE, 2008)
   Lookout posts are commonly installed in the forests all around Turkey and the world. Most of these posts have electricity. Surveillance cameras can be placed on to these surveillance towers to detect possible forest fires. ...
  • Detecting user types in object ranking decisions 

   Lu, X.; Schaal, Markus; Adalı, S.; Raju, A. K. (ACM, 2009-10)
   With the emergence of Web 2.0 applications, where information is not only shared across the internet, but also syndicated, evaluated, selected, recombined, edited, etc., quality emergence by collaborative effort from many ...
  • SILVER nano-cylinders designed by EBL used as label free LSPR nano-biosensors 

   Cinel, Neval A.; Bütün, Serkan; Özbay, Ekmel (SPIE, 2011)
   Localized Surface Plasmon Resonance (LSPR) is based on the electromagnetic-field enhancement of metallic nano-particles. It is observed at the metal-dielectric interface and the resonance wavelength can be tuned by the ...
  • Uydu görüntülerinde düzenli dikim alanlarının belirlenmesi 

   Yalnız, İsmet Zeki; Aksoy, Selim (IEEE, 2009-04)
   Uydu görüntülerindeki dikim alanlarının belirlenmesi, bölütlenmesi, sınıflandırılması ve gözlemlenmesi, bu alanların ekonomik olarak daha iyi kullanım yollarının aranmasına yardımcı olmaktadır. Bir çok insan yapısı gibi, ...