Now showing items 1-8 of 8

  • Atlas Pasajı ve Sineması'nın Beyoğlu kültürüne olan etkisi 

   Bakmaz, Kaan; Vapur, Berk; Sakallı, Melis; Daloğlu, Berke (Bilkent University, 2018)
   Beyoğlu semti İstanbul’un merkezinde bulunur. Semtin içinde bulunan İstiklal Caddesi, semtin kültürel, tarihsel ve sosyal hayatının merkezi niteliğindedir. Semtin tarihi Bizans İmparatorluğuna dayanmakla birlikte eski adı ...
  • Hatay'ın Anavatan'a katılma sürecinin bölge halkı üzerindeki etkileri 

   Düzgün, Batu Arda; Kasan, Kadir Can; Köstem, Bora Fenari; Tekeli, Çiçek; Veske, Tolga (Bilkent University, 2020)
   Hatay, 1918-1939 yılları arasında yönetim değişikliklerin sık olduğu ve halkın hayatında çoğu alanda değişikliklerin sık yaşandığı bir süreçten geçti. Bu makalede Birinci Dünya Savaşı'nın sonundan başlayarak Hatay'ın resmi ...
  • İstanbul'un belleği: Yeldeğirmeni Mahallesi 

   Karagölge, Furkan; Açıkgöz, Nisa Nur; Kahyaoğlu, Göktuğ; Karahan, Akya; Sağatlı, Ceren (Bilkent University, 2021)
   Yeldeğirmeni, İstanbul’un Kadıköy semtinde bulunan, tarih boyunca farklı amaçlarla kullanılmış bir mahalledir. Adını, 1774-89 yılları arasında Padişah I. Abdülhamit tarafından Osmanlı ordusunun un ihtiyacını karşılamak ...
  • Mahmut Şevket Paşa Köyü’nün Cumhuriyet Dönemi tarihi 

   Kahraman, Gökcan; Kaya, Emre Kâmil; Koçtekin, Kutay; Umurhan, Mert; Yılmaz, Senih (Bilkent University, 2019)
   Lozan Barış Antlaşması sonrasında gerçekleşen Nüfus Mübadelesi, Türkiye tarihinde önemli bir yere sahiptir. 1924 yılında gerçekleşen ve etkileri günümüzde hâlâ hissedilen bu önemli olay, birçok insanın yaşadıkları yerden ...
  • Siyasi olayların oyuncaklar üzerindeki etkisi 

   Gökpınar, Irmak; Çakır, Ceyda; Tufanyazıcı, Öykü; Çankaya, Çağlar; Katmer, Fatmagül (Bilkent University, 2019)
   Oyuncak toplumun gelişim ve değişiminden etkilenir ve bu değişimden izler taşır. Bu araştırmada oyuncağın tarihsel gelişimi, işlevi ve önemi anlatılmıştır. Kültür oyuncağın şekillenmesinde her zaman etkili olmuştur. Kültürel ...
  • Son 50 senede Toroslar’da yaylacılığın değişimi 

   Aksoy, Metehan; Özbal, Tuana; Sufan, Hasan Enes; Şahin, Asım Can; Yılmaz, Simge (Bilkent University, 2021)
   Bu araştırma yazısında, çeşitli göç türlerinin tanımı yapılıp yaylacılığın 50 sene içerisinde tarım ve hayvancılık politikaları ile birlikte nasıl bir değişim geçirdiği, teknolojiyle birlikte yörüklerin yaşantısının nasıl ...
  • Türkiye’de renkli yayın dönemine geçildikten sonraki süreçte araba reklamlarındaki değişim 

   Uygur, Deniz; Şen, İnci Şevval; Hancan, İlayda; Ersoy, Tuna; Çalık, Barın (Bilkent University, 2018)
   Bu araştırmada, Türkiye’de renkli yayına geçişten sonraki süreçte,!980’lerden sonra, araba reklamlarının değişimi, değişimin nedenleri ve hedef kitle üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu süreç içinde araba algısının ...
  • Yirmibirinci yüzyılda savaşı tartışmak: Clausewitz yeniden 

   Karaosmanoğlu, Ali L. (Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği, 2011)
   Soğuk Savaştan sonra uluslararası sistemin büyük değişiklik geçirmesi, etnik ve dinsel kökenli farklılaşmaların savaşlarda ilkel nefret ve şiddeti yaygınlaştırması, transnasyonal nitelik kazanan devlet olmayan birimlerin ...