Now showing items 1-2 of 2

  • Hukukun terörle sınavı 

   Selçuk, Sami (Türkiye Adalet Akademisi, 2011)
   Terör(izm) bir azınlığın zor/şiddet/dehşet yolu ile iradesini halkın/çoğunluğun irade-sine kabul ettirmek için başvurduğu meşru siyasete katılma sürecinin dışında kalan hukuk dışı bir araç ve dolayısıyla suçtur. Terörü ...
  • Kamu yönetimi ve siyaset bilimi öğrencilerinin düşünce özgürlüğü konusundaki görüşleri üzerine bir araştırma 

   Besimoğlu, C.; Korkut, Şelale (Türk Kütüphaneciler Derneği, 2011)
   Düşünce özgürlüğü her türlü basılı, görsel, işitsel yayından serbestçe yararlanılması ve öğrenilenlerin özümsenerek, özgün bir şekilde açıklanabilmesiyle gerçekleşir. Halk kütüphanelerinden de sorumlu olarak doğrudan ...